Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i ciekawymi materiałami dotyczącymi modelu przeprowadzonego w zeszłym roku procesu „Narady obywatelskiej o kosztach energii”, jak również tematów w nim poruszanych – ubóstwa energetycznego, energii i klimatu.

 

Klimatyczna Baza Wiedzy

10 lutego 2023 | Źródła wiedzy

Klimatyczna Baza Wiedzy to miejsce zbierające i katalogujące wartościowe i aktualne opracowania raportów na temat zmiany klimatu, umożliwiające szybką weryfikację prawdziwości oraz podstaw naukowych informacji na temat globalnego ocieplenia.

Kongres Czystego Powietrza

10 lutego 2023 | Źródła wiedzy

Już 8-9 marca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbędzie się szósta edycja Kongresu Czystego Powietrza, najważniejszego w Polsce wydarzenia poświęconego politykom publicznym i innym działaniom na rzecz ochrony klimatu, ekologii i czystego powietrza. Organizatorami Kongresu są Zespół Doradców Gospodarczych TOR wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Mazowiecką Agencją Energetyczną.

Komentarz do wyników panelu: Dr hab. Paulina Pospieszna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Panele obywatelskie są popularną formą angażowania obywateli w procesy podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, jak i krajowym w Europie Zachodniej, Australii, a także w Stanach Zjednoczonych. Wpisują się one w rozwój demokracji deliberatywnej, która uzupełnia demokrację reprezentatywną. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej takie rozwiązania stają się coraz bardziej popularne dzięki zaangażowaniu przedstawicieli trzeciego sektora w przenoszenie doświadczeń z zagranicy i ich dostosowywaniu do specyfiki państw regionu.

Komentarz do wyników panelu: Katarzyna Przybylska, Habitat for Humanity Poland

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Przedstawione rekomendacje są niezmiernie ciekawe, a ich wdrożenie skutkowałoby prawdopodobnie rozwiązaniem wyzwań energetycznych, przed którymi stoi Polska. Zwraca uwagę, że wśród najważniejszych rekomendacji znalazły się zarówno te systemowe, skierowane do władz publicznych, jak i odnoszące się bezpośrednio do działań gospodarstw domowych i nawyków związanych z korzystaniem z energii.

Komentarz do wyników panelu: Bartłomiej Głuszak i Monika Michniewicz, Fundacja FOSa

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Federacja FOSa od dłuższego czasu zajmuje się tematem społecznych skutków wykluczenia komunikacyjnego. Potrzeba szeregu rozwiązań w tym zakresie koreluje z propozycjami w obszarze wykluczenia energetycznego,jak np. wsparcie sąsiedzkie czy dedykowane programy wsparcia.

Komentarz do wyników panelu: Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Jak pokazują wyniki Narady obywatelskiej o kosztach energii, Polacy chcą wyraźnego celu oraz większej sprawczości w zakresie energetyki. Ogromnie mnie cieszy, że jedną z najbardziej popularnych rekomendacji jest przygotowanie długofalowej strategii energetycznej. Świadczy to o tym, że większość z nas tak naprawdę nie wie, dokąd z naszą energetyką obecnie zmierzamy, i nie jest pewnych także, czy wiedzą to nasi politycy.

Komentarz do wyników panelu: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Wyniki panelu pokazują, że tak zwani „zwykli ludzie” prześcigają rządzących, jeśli chodzi o wizję zielonej Polski i determinację do wprowadzania zmian. Panel odbył się w trudnym momencie, w czasie najpoważniejszego od dekad kryzysu energetycznego.

Komentarz do wyników panelu: Joanna Furmaga, Polska Zielona Sieć

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Znakomita formuła panelu pokazała wielką siłę społeczeństwa obywatelskiego. Rządzący dostają na tacy długą listę rzeczy do zrobienia natychmiast.

Komentarz do wyników panelu: Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Ubóstwo energetyczne jest szeroko rozpowszechnionym problemem w Europie, gdzie wiele gospodarstw domowych znaczną część swoich dochodów wydaje na rachunki za energię, jednocześnie doświadczając trudności z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb energetycznych.

Komentarz do wyników panelu: Łukasz Pytliński, Instytut Ekonomii Środowiska

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Wyniki głosowania dowodzą, że w niepewnych czasach Polacy oczekują od rządzących zdecydowanych działań w kierunku stworzenia klarownej strategii długofalowego rozwoju sektora energetycznego w Polsce.

Skip to content