O panelu

Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski to sposób tworzenia systemowych rozwiązań dla trudnych społecznych zagadnień. Metoda ta bazuje na włączeniu w proces samych obywateli i obywatelek Polski  (ich wylosowanej grupy, która poświęci odpowiedni czas na dogłębne poznanie zagadnienia, dialog i sformułowanie opinii, czyli społecznego “werdyktu”). Proponowana przez nas formuła panelu obywatelskiego używana jest od lat z powodzeniem w innych krajach (m.in. Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Francji, Irlandii). W Polsce podobne narady były dotychczas stosowane na poziomie miast, ale nigdy ogólnopolskim i nigdy w stanie tak wysokich społecznych emocji, z jakimi mamy do czynienia dziś. Więcej o metodzie przeczytają Państwo m.in. tutaj

Czym zajmował się panel obywatelski?

Celem jest wspólny namysł obywateli i obywatelek nad ważnym społecznie zagadnieniem, jakim jest ubóstwo energetyczne i szerzej koszty energii. Żeby wziąć udział w panelu, nie trzeba było mieć wiedzy eksperckiej – dostarczyliśmy ją w czasie spotkań i w materiałach informacyjnych. 

Kto brał udział w panelu?

W składzie było prawie 100 osób, wybranych losowo spośród mieszkańców i mieszkanek Polski. Losowanie pozwoliło na stworzenie różnorodnej grupy uczestników i uczestniczek Panelu – tak różnorodnej jak Polska. W Panelu brały więc udział osoby różnej płci i wykształcenia, w różnym wieku, z większych miast i małych wiejskich gmin z różnych części Polski.

Zobacz na mapie skąd byli paneliści i panelistki:

Panele obywatelskie: historia, główne założenia i perspektywy

Panel obywatelski to zdecydowanie jedno z ciekawszych i najbardziej skutecznych narzędzi partycypacyjnych. Wyrasta z kultury szacunku wobec badanych, jednocześnie dając im wysoką sprawczość i autonomię w samym procesie. Pozwala na efektywne określenie społecznych nastrojów i stawia nacisk na autentyczną dyskusję oraz reprezentatywny głos obywateli i obywatelek w systemie decyzyjnym. Jest do tego narzędziem uniwersalnym, które można dostosowywać do każdej palącej społecznej kwestii oraz możliwości polityczno-prawnych. Nie jest jednak oczywiście procesem wolnym od skaz, lecz te, jeżeli dobrze rozwiązane, stają się nieważne wobec potencjalnych lepszych decyzji politycznych oraz zmianie sposobu uczestnictwa obywateli i obywatelek w procesach decyzyjnych, do którego przywykliśmy. Przeczytaj cały tekst o panelach obywatelskich.

Skip to content