Głos Panelistów i Panelistek

6 lutego 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Pochodzimy z różnych zakątków Polski, jesteśmy w różnym wieku, na co dzień zajmujemy się różnymi sprawami, różnią nas też poglądy i bagaż doświadczeń. Gdyby nie Ogólnopolski panel obywatelski o kosztach energii, nasze drogi prawdopodobnie nigdy by się nie przecięły. A jednak, jako grupa losowo wybranych Polek i Polaków, tak różnych jak zróżnicowane jest nasze społeczeństwo, spotkaliśmy się, by wspólnie szukać sposobów na przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w Polsce. To palący problem, który dotyka coraz większej liczby naszych rodaków i domaga się pilnych działań, żeby skutecznie wesprzeć osoby najdotkliwiej nim dotknięte.

Jako obywateli i obywatelki niepokoi nas skala ubóstwa energetycznego w naszym kraju oraz brak długofalowej polityki władz publicznych w tym zakresie, z jakim mamy do czynienia od wielu lat. Nie chcemy być obojętni w obliczu poważnych wyzwań, przed którymi stoimy jako społeczeństwo i którym musimy razem stawić czoła. Udział w panelu traktujemy jako obywatelską powinność i nasz wkład w walkę z tym zjawiskiem. Tak rozumiana troska o dobro wspólne jest ‒ zgodnie z tym, co mówi Konstytucja ‒ obowiązkiem każdego i każdej z nas, ale jednocześnie wielkim zaszczytem.

Doświadczenie udziału w panelu pokazało nam wartość zaangażowania zwykłych mieszkańców w sprawy publiczne i że lepsza demokracja jest możliwa. Wpisuje się on doskonale w działania na rzecz zwiększania partycypacji obywatelskiej w procesie podejmowania decyzji ‒ zakłada współdziałanie władz, dialog społeczny i realizację zasady pomocniczości, umacniających uprawnienia obywateli. Dzięki panelowi zobaczyliśmy też, że pomimo istniejących między nami różnic jesteśmy w stanie podjąć rzeczową i konstruktywną rozmowę w tym tak ważnym społecznie temacie.

Choć zostaliśmy wylosowani, to efekty naszej pracy nie są przypadkowe. W wyborze najlepszych sposobów walki z ubóstwem energetycznym wspierali nas eksperci i ekspertki różnych dziedzin, dostarczając nam wiedzy, porządkując informacje i odpowiadając na nasze pytania. Ufamy, że podjęty przez nas wszystkich wysiłek, poświęcony czas, wspólny namysł i wielogodzinne dyskusje w trosce o najbardziej potrzebujących obywateli naszego Państwa nie będą daremne, a nasz głos ‒ głos Polski w pigułce ‒ zostanie wysłuchany. Listę przegłosowanych przez nas rekomendacji działań kierujemy do władz centralnych i samorządowych oraz wszystkich instytucji, organizacji i osób publicznych, które mogą pomóc wcielić je w życie. Apelujemy o wczytanie się w raport i uwzględnienie w nadchodzącym czasie wybranych przez nas rozwiązań w tworzeniu lokalnych i krajowych polityk walki z ubóstwem energetycznym. W pewnym stopniu odpowiedzialność za wdrożenie naszego werdyktu spoczywa na nas samych, jednak zdajemy sobie sprawę, że największą rolę w tym działaniu mogą odegrać decydenci ‒ obecni i przyszli.

Powyższy tekst został sformułowany, przy wsparciu naszego zespołu, przez Panelistów i Panelistki i niemal jednogłośnie przyjęty podczas głosowania.

Skip to content