Komentarz do wyników panelu: Joanna Furmaga, Polska Zielona Sieć

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Joanna Furmaga, Polska Zielona Sieć

Znakomita formuła panelu pokazała wielką siłę społeczeństwa obywatelskiego. Rządzący dostają na tacy długą listę rzeczy do zrobienia natychmiast. Z rekomendacji wynika jasno, z jak wielką skalą zaniedbań i braków mamy do czynienia na poziomie instytucji państwa.

Jednocześnie zwraca uwagę jedyna rekomendacja, która uzyskała 100% poparcia: Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu wymaga także wspierania rozwiązań lokalnych bazujących na samoorganizacji obywateli oraz samorządu.

To wspaniały wynik pokazujący naszą dojrzałość jako społeczeństwa obywatelskiego. Wierzymy we własną sprawczość i skuteczność na poziomie naszych małych wspólnot lokalnych. Państwo musi jednak wykonać swoje obowiązki.

Zobacz RAPORT: Podsumowanie ogólnopolskiego panelu obywatelskiego wraz z wynikami głosowania – pobierz plik .pdf

logotyp polska zielona sieć

Skip to content