Komentarz do wyników panelu: Bartłomiej Głuszak i Monika Michniewicz, Fundacja FOSa

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Bartłomiej Głuszak i Monika Michniewicz, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskich FOSa

Federacja FOSa od dłuższego czasu zajmuje się tematem społecznych skutków wykluczenia komunikacyjnego. Potrzeba szeregu rozwiązań w tym zakresie koreluje z propozycjami w obszarze wykluczenia energetycznego,jak np. wsparcie sąsiedzkie czy dedykowane programy wsparcia.

Wyniki panelu z jednej strony jasno wskazują na potrzebę zmian systemowych, wielosektorowych, które wymagają czasu i decyzji na poziomie krajowym. Z drugiej zaś strony potwierdzają konieczność wdrożenia konkretnych rozwiązań na poziomie oddolnym, tu i teraz, jak np. wsparcie sąsiedzkie czy dedykowane programy wsparcia.

Zobacz RAPORT: Podsumowanie ogólnopolskiego panelu obywatelskiego wraz z wynikami głosowania – pobierz plik .pdf

Skip to content