Narady lokalne

Narady lokalne to kilkugodzinne spotkania lub indywidualne rozmowy, których uczestnicy mogą opowiedzieć o swojej sytuacji i wspólnie poszukać rozwiązań przeciwdziałających wysokim kosztom energii.

Zachęcamy, by rozmowa podczas narad koncentrowała się na aspekcie lokalnym (diagnoza sytuacji lokalnej i rekomendacje dla wspólnoty i władz samorządowych), ale też była przestrzenią, w której mogły pojawić się pytania i dylematy, które trzeba rozstrzygnąć na poziomie krajowym (te ostatnie wątki wykorzystamy szczególnie podczas ogólnopolskiego panelu obywatelskiego).

Lokalną naradę może zorganizować każdy. Szczególnie zachęcamy do tego lokalnych liderów i liderki (np. osoby z organizacji społecznych, parafii, kół gospodyń wiejskich, wspólnot mieszkaniowych, rad osiedli itd.) oraz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych.

Proces narad lokalnych, z których rekomendacje będą uwzględnione w raporcie podsumowującym, już się zakończył. Jednak nigdy nie jest za późno na rozmowę o ważnym temacie, który może pomóc we wspólnym rozwiązaniu problemu.

Wciąż możesz skorzystać z narzędzi i zorganizować spotkanie podczas, którego omówicie zjawisko ubóstwo energetycznego, postawicie razem lokalną diagnozę i wspólnie naradzicie się nad rozwiązaniami, które pomogą zredukować ubóstwo energetyczne. Może uda Wam się stworzyć katalog działań, które każdy z Was może wdrożyć w codzienne życie aby nadchodzący sezon grzewczy nie okazał się tak dramatyczny, jak wszyscy prognozują.

Wspierając organizatorów przygotowaliśmy scenariusze i materiały pomocnicze (m.in. przewodnik po temacie ubóstwa energetycznego, instrukcję dla osób organizujących i moderujących oraz edukacyjne materiały multimedialne), które wciąż są dostępne dla wszystkich chętnych do podjęcia rozmowy na ten palący problem.

Skip to content