Narady lokalne

Narady lokalne to kilkugodzinne spotkania lub indywidualne rozmowy, których uczestnicy będą mogli opowiedzieć o swojej sytuacji i wspólnie poszukać rozwiązań przeciwdziałających wysokim kosztom energii.

Zachęcamy, by rozmowa podczas narad koncentrowała się na aspekcie lokalnym (diagnoza sytuacji lokalnej i rekomendacje dla wspólnoty i władz samorządowych), ale też była przestrzenią, w której mogą pojawić się pytania i dylematy, które trzeba rozstrzygnąć na poziomie krajowym (te ostatnie wątki wykorzystamy szczególnie podczas ogólnopolskiego panelu obywatelskiego).

Lokalną naradę może zorganizować każdy. Szczególnie zachęcamy do tego lokalnych liderów i liderki (np. osoby z organizacji społecznych, parafii, kół gospodyń wiejskich, wspólnot mieszkaniowych, rad osiedli itd.) oraz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych.

Oferujemy przygotowane przez nas scenariusze i materiały pomocnicze (m.in. przewodnik po temacie ubóstwa energetycznego, instrukcję dla osób organizujących i moderujących oraz edukacyjne materiały multimedialne).

Skip to content