Obraz przedstawia osobę wypełniającą ankietę

Harmonogram

Panel trwał pięć dni, podzielonych na trzy spotkania. W ich trakcie dyskutowaliśmy na temat problemu ubóstwa energetycznego, na które składają się kwestie niskich dochodów, wysokich kosztów energii i kwestii efektywności energetycznej budynków.

Nie zabrakło również odniesień dotyczących kwestii ochrony klimatu i jakości powietrza. Na sali byli z nami eksperci i ekspertki z zakresu polityki społecznej, energetyki i klimatu. Wyposażyli panelistów i panelistki w wiedzę niezbędną do wypracowania rekomendacji najlepszych z perspektywy dobra wspólnego. Zaproponowali konkretne pomysły, ale dali też przestrzeń na zadanie pytań i stworzenie swoich wariantów rozwiązań.

To do uczestników i uczestniczek panelu należała ostateczna decyzja o najlepszych sposobach walki z ubóstwem energetycznym w Polsce – swój werdykt złożyli podczas głosowania 16 listopada.

Oficjalna inauguracja i część edukacyjna: 22-23 października, Warszawa

Eksperci i ekspertki omówili zagadnienia mieszczące się w tematyce Panelu. Wystąpili eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, dostarczając wiedzy dotyczącej źródeł problemu, jego skali i propozycji rozwiązań. Zadanie dla panelistów i panelistek na tym etapie było uważne słuchanie, zadawanie pytań ekspertom i aktywny udział w dyskusji, również w mniejszych grupach. Dwa pierwsze dni dostarczyły rozbudowaną listę rekomendacji. Ta część była transmitowana on-line.

Część deliberacyjna: 5-6 listopada, Warszawa

Podczas tej części było dużo przestrzeni na dyskusje między sobą, aby powracać do różnych wątków, rozwijać je, próbować zrozumieć ich konsekwencje, wagę czy precyzyjność. Na tym etapie można było również proponować własne rozwiązania.

Wszystko po to, by ułożyć osobistą hierarchię – co zdaniem każdego i każdej z uczestników, najskuteczniej przybliży nas jako społeczeństwo do celu Panelu i zarazem będzie realistyczne do wdrożenia pod względem kosztów, czasu realizacji czy zasięgu działania.

Głosowanie: 16 listopada po południu, online

Podczas ostatniego spotkania te z osób, które należą do grupy podstawowej (lub grupy rezerwowej, jeśli trzeba będzie zastąpić kogoś z grupy głównej), wzięły udział w głosowaniu. W ten sposób, spośród wszystkich rekomendacji wybrane zostały te, które zdaniem głosujących są najlepsze dla rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego w Polsce. Do głosowania wykorzystaliśmy internetowy kwestionariusz, do którego link będzie przekazany na spotkaniu. 

Raport

Projekt zakończyliśmy 6 grudnia publicznym zaprezentowaniem raportu podsumowującego. Wypracowane i przegłosowane rekomendacje skierowane zostały do przedstawicieli władz krajowych, samorządowych, kół i klubów parlamentarnych, organizacji pozarządowych, think-tanków i wielu innych, dla których temat kosztów energii i rosnącego ubóstwa energetycznego jest lub powinien być ważnym do rozwiązania. Liczymy na to, że stworzony raport pozwoli, by różne podmioty uczyniły zawarte w nim rekomendacje punktami w swoich agendach – w tym i tych politycznych.

Skip to content