O naradach

Celem procesu jest wspólny namysł obywatelek i obywateli nad kwestią kosztów energii i zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

Zaangażowaliśmy mieszkańców i mieszkanki różnych regionów Polski, przedstawicieli organizacji i instytucji oraz władze samorządowe i rządowe do wspólnej rozmowy, której celem było wypracowanie społecznie uzgodnionych i akceptowalnych rekomendacji działań w walce z ubóstwem energetycznym w Polsce.

Chcemy, by o problemach związanych z wysokimi kosztami energii rozmawiał cały kraj. By rozmowy toczyły się w gospodarstwach domowych, w lokalnych społecznościach, były organizowane przez władze miast i wsi, a także – przy naszym wsparciu – na poziomie krajowym.

Okazji do włączenia się w rozmowę zaplanowano kilka:

Narady lokalne (marzec – czerwiec)

Narady lokalne to kilkugodzinne spotkania lub indywidualne rozmowy, których uczestnicy mogli opowiedzieć o swojej sytuacji i wspólnie poszukać rozwiązań przeciwdziałających wysokim kosztom energii.

Lokalną naradę mógł zorganizować każdy. Szczególnie zachęcaliśmy do tego lokalnych liderów i liderki (np. osoby z organizacji społecznych, parafii, kół gospodyń wiejskich, wspólnot mieszkaniowych, rad osiedli itd.) oraz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych.

Osobno zachęcaliśmy też do przeprowadzania indywidualnych rozmów w oparciu o opracowany przez nas scenariusz. Taką rozmowę z osobami, których może dotykać problem ubóstwa energetycznego, mogli przeprowadzić zarówno bliscy, sąsiedzi, jak i osoby pracujące np. w systemie opieki społecznej.

Choć skala poszczególnych narad była różna, to ich cel i przebieg pozostały spójne – rozmowa odbywała się na bazie opracowanego wcześniej scenariusza i posłużyła zebraniu opinii i postulatów osób biorących udział w naradzie. Wnioski ze wszystkich narad zbierzemy w zbiorczy dokument, który posłuży do przygotowania ogólnopolskiego panelu obywatelskiego.

Jednak nigdy nie jest za późno na rozmowę o ważnym temacie, który może pomóc we wspólnym rozwiązaniu problemu. Wciąż możesz skorzystać z narzędzi i zorganizować spotkanie podczas, którego omówicie zjawisko ubóstwo energetycznego, postawicie razem lokalną diagnozę i wspólnie naradzicie się nad rozwiązaniami, które pomogą zredukować ubóstwo energetyczne. Może uda Wam się stworzyć katalog działań, które każdy z Was może wdrożyć w codzienne życie aby nadchodzący sezon grzewczy nie okazał się tak dramatyczny, jak wszyscy prognozują.

Ankieta online

Dla osób, które nie chciały lub nie mogły wziąć udziału w naradzie lokalnej, stworzyliśmy możliwość wyrażenia swojego zdania w ankiecie dotyczącej problemu wysokich kosztów energii.

Ogólnopolski panel obywatelski (sierpień – październik)

Pierwszy ogólnopolski panel obywatelski był przestrzenią do wspólnej rozmowy o kosztach energii i problemie ubóstwa energetycznego przez 100 losowo wybranych (z uwzględnieniem ich cech społeczno-demograficznych) mieszkańców i mieszkanek Polski. Podczas spotkań paneliści i panelistki zapoznali się ze zgromadzoną dotychczas wiedzą (m.in. informacjami zawartymi w materiałach edukacyjnych i podsumowaniem narad lokalnych) i stanowiskami ekspertów i ekspertek, a następnie przedyskutowali możliwe rozwiązania problemu wysokich kosztów energii i ubóstwa energetycznego Na koniec podjęli wspólną decyzję dotyczącą finalnych rekomendacji, które my jako organizatorzy procesu przedstawimy odpowiednim instytucjom i przedstawicielom i przedstawicielkom władz lokalnych i centralnych.

Skip to content