Komentarz do wyników panelu: Katarzyna Przybylska, Habitat for Humanity Poland

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Katarzyna Przybylska, Habitat for Humanity Poland

Przedstawione rekomendacje są niezmiernie ciekawe, a ich wdrożenie skutkowałoby prawdopodobnie rozwiązaniem wyzwań energetycznych, przed którymi stoi Polska. Zwraca uwagę, że wśród najważniejszych rekomendacji znalazły się zarówno te systemowe, skierowane do władz publicznych (jak np. „Należy możliwie szybko zmodernizować i rozbudować sieci elektroenergetyczne w Polsce, tak aby dostosować je do wyższego udziału energii ze źródeł odnawialnych”), jak i odnoszące się bezpośrednio do działań gospodarstw domowych i nawyków związanych z korzystaniem z energii (np. „Należy zintensyfikować działania edukacyjne i informacyjne związane z efektywnością energetyczną i zmianą nawyków w korzystaniu z energii”).

Interesujące jest również adresowanie kwestii strategicznych, związanych z wieloletnim planowaniem działań energetycznych, odchodzeniem od paliw kopalnych czy powołaniem nowych instytucji, jak i praktyczne rekomendacje odnoszące się do istotnego zagadnienia finansowania zmian w energetyce. Świadczy to o kompleksowej analizie wyzwań energetycznych przez panelistów i przygotowaniu spójnych, uzupełniających się rekomendacji.

Wśród najważniejszych rekomendacji znalazła się również jedna dotycząca kwestii mieszkaniowej („Należy uruchomić nowe działania i programy publiczne na rzecz zwiększenia dostępności mieszkań o odpowiednim standardzie efektywności energetycznej”). Jest to jedyna rekomendacja wykraczająca zakresem poza kwestie bezpośrednio związane z energią, a odnosząca się również do palących wyzwań mieszkaniowych.

Niezmiernie cieszy, że wyzwania związane z mieszkalnictwem i koniecznością podnoszenia efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych zostały dostrzeżone przez panelistów. Co więcej, w rekomendacji zwrócono również uwagę na konieczność zadbania o dostępność (cenową) takich mieszkań. Bez wątpienia wyzwania w obszarze energetycznym i mieszkaniowym są ze sobą powiązane i warto wdrażać rozwiązania adresujące oba te zagadnienia.

Zobacz RAPORT: Podsumowanie ogólnopolskiego panelu obywatelskiego wraz z wynikami głosowania – pobierz plik .pdf

Skip to content