Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i ciekawymi materiałami dotyczącymi modelu przeprowadzonego w zeszłym roku procesu „Narady obywatelskiej o kosztach energii”, jak również tematów w nim poruszanych – ubóstwa energetycznego, energii i klimatu.

 

Komentarz do wyników panelu: Jakub Sokołowski, Instytut Badań Strukturalnych

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Paneliści i organizatorzy panelu pokazali, że możliwa jest inna polityka, która skupia się na poznawaniu różnych perspektyw i trosce o dobro wspólne. Jest to szczególnie ważne, że udało im się to osiągnąć w czasach kryzysu energetycznego i klimatycznego.

Komentarz do wyników panelu: Robert Firmhofer, Centrum Nauki Kopernik

14 grudnia 2022 | Ogólnopolski panel obywatelski

Czy obywatele potrafią znaleźć rozwiązanie złożonych problemów, o które spierają się eksperci i politycy? Przekonanie, że odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, skłoniło Fundację Stocznia do zorganizowania ogólnopolskiego panelu obywatelskiego nt. ubóstwa energetycznego, a Centrum Nauki Kopernik do wsparcia jego realizacji.

Komentarz do wyników panelu: Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Koszty energii przykuwają uwagę Polaków. Debata wokół tego tematu jest jednoznacznym dowodem, że Polacy i Polki oczekują nadania wysokiego priorytetu transformacji energetycznej, ponieważ zdają sobie sprawę, że ceny energii będą miały wpływ nie tylko na gospodarkę i finanse, ale także na bezpieczeństwo, zdrowie i jakość życia obywateli.

Komisja Europejska organizuje pierwszy europejski panel obywatelski

20 stycznia 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Komisja Europejska organizuje pierwszy europejski panel obywatelski na temat ograniczania marnowania żywności.

Komentarz do wyników panelu: Agnieszka Pędzich, Fundacja Pole Dialogu

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Wyniki panelu to wypadkowa opinii, które uczestniczki i uczestnicy mieli zanim tu przyjechali oraz tego wszystkiego, czego się dowiedzieli w rozmowach z gronem eksperckim i w wielu dyskusjach ze sobą – czyli z osobami z innych miejsc w Polsce, w innej sytuacji życiowej, z innymi doświadczeniami, a nierzadko również z zupełnie innym zdaniem.

Cztery wymiary transformacji energetyczno-klimatycznej Polski

16 stycznia 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Cztery wymiary transformacji energetyczno-klimatycznej Polski – organizacje pozarządowe wzywają do otwartych konsultacji aktualizacji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030.

Agnieszka Stawiarska z Fali Renowacji o wynikach panelu

18 stycznia 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Agnieszka Stawiarska reprezentująca Falę Renowacji – organizację wspierającą proces narady obywatelskiej, skomentowała wyniki pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego.

Politycy do tablicy – felieton dr Wojciecha Szymalskiego

13 grudnia 2022 | Ogólnopolski panel obywatelski

Instytut na rzecz Ekorozwoju i dr Wojciech Szymalski wspierali nas przez cały czas – od narad lokalnych po panel obywatelski. Zachęcamy do lektury podsumowania naszego procesu z ich punktu widzenia!

Obywatelskie rekomendacje przekazane – osoby ze świata polityki i organizacji eksperckich skomentowali „werdykt” panelistów i panelistek

6 grudnia 2022 | Ogólnopolski panel obywatelski

Osoby ze świata polityki, organizacji pozarządowych, think-thanków, środowisk eksperckich, uniwersyteckich oraz paneliści i panelistki spotkali się dziś w Centrum Nauki Kopernik, by wspólnie porozmawiać o wynikach głosowania pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego.

Społeczny werdykt – jakie rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego wybrali obywatele i obywatelki?

6 grudnia 2022 | Ogólnopolski panel obywatelski

Podczas pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: „Jak przeciwdziałać problemowi ubóstwa energetycznego w Polsce?”

Skip to content