Dla panelistów i panelistek

Na tej stronie znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące udziału w pierwszym ogólnopolskim panelu obywatelskim poświęconym zjawisku ubóstwa energetycznego w Polsce. Są one przeznaczone przede wszystkim dla osób, które zostały zrekrutowane do panelu w drodze losowania i wyraziły chęć udziału (bardzo dziękujemy każdemu z Państwa za zaufanie i otwartość!), ale materiały są dostępne także dla osób, które chciałyby lepiej zrozumieć, co się podczas panelu obywatelskiego będzie działo.

Poniżej znajdą Państwo:

  • najważniejsze informacje organizacyjne,
  • krótkie wytłumaczenie po co to robimy, 
  • informacje, na czym będzie polegała praca panelistów i panelistek i do czego ma doprowadzić.

Zapraszamy do lektury i do udziału w panelu!

Polecamy się także do bieżącego kontaktu – pracujemy nad panelem, by był on jak najbardziej wartościowym, inspirującym i efektywnym wydarzeniem.

 

Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski to sposób tworzenia systemowych rozwiązań dla trudnych społecznych zagadnień. Metoda ta bazuje na włączeniu w proces samych obywateli i obywatelek Polski  (ich wylosowanej grupy, która poświęci odpowiedni czas na dogłębne poznanie zagadnienia, dialog i sformułowanie opinii, czyli społecznego “werdyktu”). Proponowana przez nas formuła panelu obywatelskiego używana jest od lat z powodzeniem w innych krajach (m.in. Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Francji, Irlandii). W Polsce podobne narady były dotychczas stosowane na poziomie miast, ale nigdy ogólnopolskim i nigdy w stanie tak wysokich społecznych emocji, z jakimi mamy do czynienia dziś. Więcej o metodzie przeczytają Państwo m.in. tutaj

Czym zajmie się panel obywatelski?

Celem jest wspólny namysł obywateli i obywatelek nad ważnym społecznie zagadnieniem, jakim jest ubóstwo energetyczne i szerzej koszty energii. Żeby wziąć udział w panelu, nie trzeba mieć wiedzy eksperckiej – dostarczymy ją w czasie spotkań i w materiałach informacyjnych. 

Jeszcze przed startem panelu postaramy się dostarczyć możliwie szeroki wachlarz informacji, dobrych praktyk i pomysłów na rozwiązania. Przygotowując się do panelu warto zajrzeć do:

Kto bierze udział w panelu?

W składzie jest 110 osób, wybranych losowo spośród mieszkańców i mieszkanek Polski. Losowanie pozwoliło na stworzenie różnorodnej grupy uczestników i uczestniczek Panelu – tak różnorodnej jak Polska. W Panelu biorą więc udział osoby różnej płci i wykształcenia, w różnym wieku, z większych miast i małych wiejskich gmin z różnych części Polski. 

100 osób znajdzie się w tzw. grupie podstawowej, a 10 – w grupie rezerwowej. Wszyscy razem uczestniczą w spotkaniach panelu – słuchają, rozmawiają, spierają się. Jedyna różnica to głosowanie – bierze w niej udział grupa podstawowa. Jeśli jednak zabraknie tego dnia kogoś z grupy podstawowej, na miejsce tej osoby wejdzie osoba z grupy rezerwowej, najbardziej zbliżona do niej cechami społeczno-demograficznymi (czyli np. w podobnym wieku).

Jak będą wypracowywane rozwiązania?

Podczas wspólnych spotkań będziemy dyskutować na temat problemu ubóstwa energetycznego, na które składają się kwestie niskich dochodów, wysokich kosztów energii i kwestii efektywności energetycznej budynków. Nie zabraknie również odniesień dotyczących kwestii ochrony klimatu i jakości powietrza. Na sali będą eksperci i ekspertki z zakresu polityki społecznej, energetyki i klimatu. Wyposażą panelistów i panelistki w wiedzę niezbędną do wypracowania rekomendacji najlepszych z perspektywy dobra wspólnego. Zaproponują konkretne pomysły, ale dadzą też przestrzeń na zadanie pytań i stworzenie swoich wariantów rozwiązań.To do uczestników i uczestniczek panelu będzie należała ostateczna decyzja o najlepszych sposobach walki z ubóstwem energetycznym w Polsce – swój werdykt złożą podczas głosowania 16 listopada.

Kiedy będą odbywały się spotkania?

Panel będzie trwał pięć dni, podzielonych na trzy spotkania. Szczegółowe godziny i adresy przekażemy w osobnej wiadomości.

Oficjalna inauguracja i część edukacyjna: 22-23 października, Warszawa

Eksperci i ekspertki omówią wtedy zagadnienia mieszczące się w tematyce Panelu. Wystąpią eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, dostarczając wiedzy dotyczącej źródeł problemu, jego skali i propozycji rozwiązań. Zadanie dla panelistów i panelistek na tym etapie to uważne słuchanie, zadawanie pytań ekspertom i aktywny udział w dyskusji, również w mniejszych grupach. Dwa pierwsze dni dostarczą  rozbudowaną listę rekomendacji. Ta część będzie transmitowana on-line.

Część deliberacyjna: 5-6 listopada, Warszawa

Podczas tej części będzie dużo przestrzeni na dyskusje między sobą, aby powracać do różnych wątków, rozwijać je, próbować zrozumieć ich konsekwencje, wagę czy precyzyjność. Na tym etapie będzie można również proponować własne rozwiązania.

Wszystko po to, by ułożyć osobistą hierarchię – co zdaniem każdego i każdej z uczestników, najskuteczniej przybliży nas jako społeczeństwo do celu Panelu i zarazem będzie realistyczne do wdrożenia pod względem kosztów, czasu realizacji czy zasięgu działania.

Głosowanie: 16 listopada po południu, online

Podczas ostatniego spotkania te z osób, które należą do grupy podstawowej (lub grupy rezerwowej, jeśli trzeba będzie zastąpić kogoś z grupy głównej), będą głosować. W ten sposób, spośród wszystkich rekomendacji wybrane zostaną te, które zdaniem głosujących są najlepsze dla rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego w Polsce. Do głosowania wykorzystamy internetowy kwestionariusz, do którego link będzie przekazany na spotkaniu. Będziemy na bieżąco zliczać głosy by pod koniec spotkania przedstawić werdykt.

Zobacz na mapie skąd są paneliści i panelistki:

Transport, nocleg, wyżywienie:

Panelist(k)om dojeżdżającym do Warszawy zapewniamy zwrot kosztów podróży, wyżywienie i nocleg podczas odbywających się w Warszawie spotkań. 

Wynagrodzenie:

Za pracę podczas panelu zapewniamy wynagrodzenie w kwocie 720 zł brutto.

 

Zapraszamy do bieżącego kontaktu:

Osobą odpowiadającą po stronie Fundacji Stocznia za bieżący kontakt z panelist(k)ami jest Magdalena Orłowska

tel: 797 187 246

mail: morlowska@stocznia.org.pl 

Komunikacja 

Więcej informacji o bieżących działaniach związanych z projektem jest dostępnych na profilu FB: Narada obywatelska o kosztach energii | Facebook

www: www.naradaoenergii.pl

kontakt dla mediów: naradaoenergii@stocznia.org.pl

Zgoda na udział w panelu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z udziałem w Panelu obywatelskim o kosztach energii [dalej “panelu”] i przyjmuję do wiadomości że:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Stocznia z siedzibą w Warszawie (00-277) przy pl. Zamkowym 10. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne by uczestniczyć w panelu. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). 

Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

  • przeprowadzenie procesu rekrutacji;
  • przygotowanie panelu i kontakt w jego trakcie;
  • ewaluacja oraz promocja panelu i narzędzia.

Dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Fundacji Stocznia oraz odpowiedzialnym za rekrutację osób na podstawie umów zobowiązujących je do zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych. W związku z wykorzystaniem narzędzi Google Workspace dane mogą być przetwarzane z wykorzystaniem serwerów znajdujących się poza obszarem EOG. 

Dane będą przetwarzane do grudnia 2024.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do dostępu do nich, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych,  przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ich przetwarzania.  

Chęć skorzystania z tych praw prosimy kierować na adres naradaoenergii@stocznia.org.pl.

Skip to content