Pozostali uczestnicy i uczestniczki panelu

Uczestnikami i uczestniczkami panelu byli także:

  1. eksperci i ekspertki, 
  2. strony, 
  3. obserwatorzy i obserwatorki,
  4. moderatorzy i moderatorki.

 

Eksperci i ekspertki – to osoby, które specjalizują się w temacie Panelu, czyli w swojej zawodowej działalności podejmują m.in. takie tematy jak ochrona środowiska, energetyka, efektywność energetyczna, ubóstwo energetyczne i odnawialne źródła energii. Ich rolą było przekazanie wiedzy i propozycji rozwiązań Panelistom i Panelistkom podczas spotkań edukacyjnych Panelu oraz pełnienie roli doradczej dla Organizatora. Informacje o Prelegent(k)ach znajdą Państwo w Programie Panelu: https://naradaoenergii.pl/program-ogolnopolski-panel-obywatelski-o-kosztach-energii/

Strony – to organizacje, instytucje lub grupy nieformalne, których działalność jest związana z tematem Panelu lub na które bezpośredni wpływ mają kwestie poruszane podczas Panelu, ale które nie są zaproszone jako Eksperci lub Ekspertki. Strony miały prawo do przekazania Panelistom i Panelistkom swojego stanowiska w formie nagranej prezentacji/wypowiedzi podczas spotkań edukacyjnych Panelu.

Obserwatorzy i Obserwatorki – to zespół osób wspierający Organizatora w dbaniu o zgodność ze standardami i przyjętą metodologią panelu obywatelskiego, a także badający go w celach naukowych. W jego skład wchodziły celowo wybrane przez Organizatora osoby, które posiadają doświadczenie naukowe i/lub praktyczne w zakresie metodologii prowadzenia paneli obywatelskich. W skład tej grupy wchodziły:

  1. Lise Deshautel, Knowledge Network on Climate Assemblies: KNOCA
  2. Adela Gąsiorowska, Uniwersytet Warszawski
  3. dr Joanna Podgórska-Rykała, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  4. prof. dr hab. Paulina Pospieszna i mgr Magni Szymaniak-Arnesen, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  5. Dr Dorota Stasiak, Institute for Advanced Sustainability Studies w Poczdamie

Moderatorzy i Moderatorki – to osoby, które prowadziły rozmowy w grupach dla Panelistów i Panelistek w ramach Panelu.

Skip to content