Ogólnopolski panel obywatelski

Blisko 700 mieszkańców i mieszkanek 45 miejscowości z całej Polsce wypowiedziało się podczas narad lokalnych na temat rozwiązań problemu ubóstwa energetycznego (przeczytaj na ten temat więcej tutaj i obejrzyj filmowe podsumowanie etapu). Wiedza zebrana z tych spotkań posłużyła do przygotowania ogólnopolskiego panelu, który trwał pięć dni, podzielonych na trzy spotkania. W jego ramach grupa prawie 100 wylosowanych Polek i Polaków pochyliła się nad rozwiązaniami problemu ubóstwa energetycznego, ale także szerzej – możliwościami nadania nowego kierunku transformacji energetycznej w Polsce.

Zobacz stronę dla panelistów i panelistek

Ważny moment

Zaplanowane na jesień wydarzenie było niezwykle istotne ze względu na skalę problemu, ale również na okres, w jakim przypadnie prowadzić nam rozmowę. Był to początek okresu grzewczego w Polsce, który – zgodnie z zapowiedziami wielu ekspertów – w tym roku bardzo trudny, z powodu rosnących cen energii i towarzyszącej im inflacji. Dlatego tak ważne było sformułowanie wspólnych wniosków (rodzaju umowy społecznej), które zagwarantują pomoc najbardziej potrzebującym osobom — zarówno systemową, jak i taką, która pozwoli na samodzielne wprowadzanie drobnych zmian. Zauważają to także wspierający nasz projekt eksperci z Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu: “Od poprawnych diagnoz oraz dobrych i skoordynowanych decyzji i działań rządu, samorządów i biznesu zależy przygotowanie Polski do przejścia trudnego okresu w energetyce”.

Kto wziął udział

Do udziału w panelu zaprosiliśmy 110 losowo wybranych obywateli i obywatelek z całej Polski. Zobacz jak losowaliśmy panelistów i panelistki.

Harmonogram

W październiku i listopadzie zorganizowaliśmy łącznie 5 dni spotkań (dwa weekendy na żywo i głosowanie on-line).

Oficjalna inauguracja i część edukacyjna: 22-23 października, Warszawa

Przeczytaj relację z weekendu edukacyjnego

Część deliberacyjna: 5-6 listopada, Warszawa

 

Przeczytaj relację z weekendu deliberacyjnego

Głosowanie: 16 listopada po południu, online

 

Zobacz jak przebiegało głosowanie online

Raport

6 grudnia publicznie zaprezentowaliśmy raport podsumowujący. Wypracowane i przegłosowane rekomendacje skierowane zostały do przedstawicieli władz krajowych, samorządowych, kół i klubów parlamentarnych, organizacji pozarządowych, think-tanków i wielu innych, dla których temat kosztów energii i rosnącego ubóstwa energetycznego jest lub powinien być ważnym do rozwiązania. Liczymy na to, że stworzony raport pozwoli, by różne podmioty uczyniły zawarte w nim rekomendacje punktami w swoich agendach – w tym i tych politycznych. Przeczytaj więcej!

Skip to content