Ogólnopolski panel obywatelski

Wiedza zebrana podczas narad lokalnych posłuży do przygotowania ogólnopolskiego panelu obywatelskiego. W jego trakcie 100 losowo wybranych obywateli i obywatelek z całej Polski będzie wspólnie obradować nad tematem ubóstwa energetycznego. Planujemy 5 spotkań (na żywo i on-line). Podczas spotkań paneliści i panelistki zapoznają się ze zgromadzoną dotychczas wiedzą i stanowiskami ekspertów i ekspertek. Następnie będą mieć czas na wspólną dyskusję i wybranie propozycji rozwiązań do wdrożenia przez różnego typu instytucje i organizacje, w tym lokalne władze samorządowe i rząd. W ramach ogólnopolskiego panelu chcemy dotknąć kwestii szerszych niż ubóstwo energetyczne, a zatem ogólnie kierunków transformacji energetycznej w Polsce. Zwieńczeniem spotkań ma być wspólnie zaakceptowany pakiet rozwiązań i rekomendacji, które uzyskają akceptację panelistów i panelistek. Stanowić więc będą one wyraz społecznego głosu doradczego Polek i Polaków w temacie ubóstwa energetycznego.

Więc informacji wkrótce.

Skip to content