Jak przeciwdziałać problemowi ubóstwa energetycznego w Polsce?

Hasłem pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego było pytanie:
JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PROBLEMOWI UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO W POLSCE?
Pytania, na które szukaliśmy odpowiedzi w trakcie prac panelu:
  • Jakie działania podjąć by jak najprecyzyjniej wesprzeć gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego?
  • Jakie świadczenia społeczne powinny być stosowane w odpowiedzi na problem niskich dochodów oraz ubóstwa energetycznego?
  • Jakie wsparcie niefinansowe powinno być udzielane osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym?
  • Jakiego rodzaju wsparcie mieszkaniowe powinno być udzielane osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym?
  • Jak zapewnić w Polsce dostęp do bezpiecznej, czystej i taniej energii?
  • Jakich zmian wymaga polski system elektroenergetyczny?
  • W jakie źródła energii należy inwestować, a do jakich źródeł energii należy ograniczać dostęp?
  • Jak modernizować budynki, by ograniczyć marnowanie energii, zmniejszyć jej koszty i nie zanieczyszczać powietrza?
  • Co należy zrobić, by doradztwo energetyczne było bardziej dostępne?
  • Co należy zmienić lub usprawnić w obecnych programach wsparcia termomodernizacji budynków?
Skip to content