Komentarz do wyników panelu: Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Ubóstwo energetyczne jest szeroko rozpowszechnionym problemem w Europie, gdzie wiele gospodarstw domowych znaczną część swoich dochodów wydaje na rachunki za energię, jednocześnie doświadczając trudności z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb energetycznych.

Przeciwdziałanie mu wymaga działań na wszystkich poziomach, a dla zidentyfikowania najbardziej pożądanych ważne jest zaangażowanie możliwie szerokich kręgów społeczeństwa, nie tylko ekspertów, ale i zwykłych obywateli. Dlatego też cieszą takie inicjatywy jak Ogólnopolski panel obywatelski o kosztach energii. Mam nadzieję, że jego wyniki i wypracowane w jego ramach rekomendacje będą uwzględniane podczas planowania krajowych, regionalnych i lokalnych strategii i działań mających wesprzeć osoby zagrożone ubóstwem energetycznym.

Istotne, iż paneliści zwrócili uwagę na szczególną rolę samorządów i społeczności lokalnych. Będąc najbliżej obywateli i najlepiej znając ich potrzeby, samorządy są w stanie skutecznie wesprzeć tych najbardziej wrażliwych, np. edukując, świadcząc usługi doradcze, inwestując w odnawialne źródła energii czy dofinansowując lub pomagając w uzyskaniu dofinansowania na prace termomodernizacyjne czy zmianę źródła ciepła.

Zobacz RAPORT: Podsumowanie ogólnopolskiego panelu obywatelskiego wraz z wynikami głosowania – pobierz plik .pdf

Skip to content