Komisja Europejska organizuje pierwszy europejski panel obywatelski

20 stycznia 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Komisja Europejska organizuje pierwszy europejski panel obywatelski na temat ograniczania marnowania żywności.

Podczas pierwszego europejskiego panelu obywatelskiego obywatele i obywatelki przejdą taki sam etap, jak osoby biorące udział w naszym panelu obywatelskim o kosztach energii. Podczas pierwszego spotkania będą zgłębiać problem, na drugim zastanawiać się nad możliwymi rozwiązaniami, a trzecim (już online) wybiorą rekomendacje. Tematem europejskiego panelu będzie ograniczenie marnowania żywności.

Pytaniem, na które uczestnicy i uczestniczki będą szukali odpowiedzi, jest: Jakie działania powinny podjąć państwa członkowskie UE, podmioty w łańcuchu dostaw żywności, obywatele/ki oraz inne prywatne i publiczne zainteresowane strony w celu zwiększenia wysiłków na rzecz ograniczenia marnowania żywności?

 

Skip to content