Komentarz do wyników panelu: Łukasz Pytliński, Instytut Ekonomii Środowiska

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Łukasz Pytliński, Instytut Ekonomii Środowiska

Wyniki głosowania dowodzą, że w niepewnych czasach Polacy oczekują od rządzących zdecydowanych działań w kierunku stworzenia klarownej strategii długofalowego rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Wydarzenia ostatnich miesięcy obnażyły słabość krajowej energetyki i pokazały, że niechęć do gruntownych reform tego sektora, która cechowała w równym stopniu polityków wszystkich niemal opcji dzierżących ster władzy na przestrzeni ostatnich dekad, w sytuacji poważnego kryzysu, z którym mamy obecnie do czynienia, doprowadziła do sytuacji poważnego zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, jak i indywidualnym.

Paradoksalnie, kryzys ten może stać się szansą na zmianę sposobu myślenia o energetyce w Polsce i pozwolić na zbudowanie fundamentu nowej długofalowej strategii, w której główne miejsce zajmą efektywność energetyczna i energetyka prosumencka jako te obszary, które najsilniej budują bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polaków. Tak więc wsparcie programów mających na celu redukcję zużycia energii zarówno w sektorze budynków jedno-, jak i wielorodzinnych, modernizacja źródeł energii i ciepła, rozwój instalacji OZE, a także skuteczne dotarcie z informacją do adresatów tych programów, powinny stać się zdaniem obywateli jednym z priorytetów polityki rządu na najbliższa lata.

Dodać też należy, że nie jest to kolejny wynik sondażowy, ale głos obywateli, którym dostarczono obiektywną wiedzę w analizowanym obszarze, a sam fakt, że obywatele ci zaangażowali się i zechcieli poświęcić swój czas na dyskusję o Polsce, dowodzi, że są to ludzie „którym nie jest wszystko jedno”, co dodatkowo podkreśla wagę tego wyniku.

Zobacz RAPORT: Podsumowanie ogólnopolskiego panelu obywatelskiego wraz z wynikami głosowania – pobierz plik .pdf

Skip to content