Komentarz do wyników panelu: Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii

Koszty energii przykuwają uwagę Polaków. Debata wokół tego tematu jest jednoznacznym dowodem, że Polacy i Polki oczekują nadania wysokiego priorytetu transformacji energetycznej, ponieważ zdają sobie sprawę, że ceny energii będą miały wpływ nie tylko na gospodarkę i finanse, ale także na bezpieczeństwo, zdrowie i jakość życia obywateli.

Wśród najbardziej oczekiwanych działań jest powstanie aktualnej strategii energetycznej na kolejne 15 lat. W rekomendacjach z narady widać także wysokie poparcie dla rozwoju OZE i świadomość, że wymaga to inwestycji, zmian legislacyjnych i organizacyjnych (np. poprawy warunków powoływania wspólnot energetycznych). Wiele postulatów odnosi się do poprawy warunków życia osób ubogich energetycznie lub zagrożonych takim ubóstwem przez niską efektywność energetyczną budynków. Wielokrotnie oczekuje się umożliwienia pełnienia bardziej aktywnej roli przez samorządy lokalne. Warto też zauważyć, że jedną z priorytetowych rekomendacji jest konieczność rozwiązania problemu wysokich kosztów energii, który należy odpowiednio zaadresować.

Lista postulatów przedstawionych w procesie Fundacji Stocznia jest długa i składa się na kompleksowe zmiany, które w długofalowej perspektywie pozwolą nam osiągnąć europejskie cele klimatyczne. Aby te cele mogły się ziścić, kolejnym wyzwaniem będzie wskazanie, które z formułowanych postulatów powinny mieć priorytet w obecnych warunkach budżetowych.

Zobacz RAPORT: Podsumowanie ogólnopolskiego panelu obywatelskiego wraz z wynikami głosowania – pobierz plik .pdf

Skip to content