Komentarz do wyników panelu: Jakub Sokołowski, Instytut Badań Strukturalnych

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Jakub Sokołowski, Instytut Badań Strukturalnych

Paneliści i organizatorzy panelu pokazali, że możliwa jest inna polityka, która skupia się na poznawaniu różnych perspektyw i trosce o dobro wspólne. Jest to szczególnie ważne, że udało im się to osiągnąć w czasach kryzysu energetycznego i klimatycznego.

Z jednej strony, Paneliści zaproponowali rozwiązania, które są progresywne, społecznie sprawiedliwe i efektywne, które nie skupiają się na partykularnych interesach, uwzględniają dobro wspólne i są dostosowane do indywidualnych możliwości każdego z nas. Z drugiej strony, rozwiązania są też innowacyjne. Paneliści, oprócz kryzysu klimatycznego i energetycznego, wzięli też pod uwagę inne, przyszłe sytuacje kryzysowe, które będziemy musieli rozwiązać wspólnie. Dotyczy to m.in. sytuacji demograficznej w Polsce.

Paneliści zaproponowali szereg innowacyjnych rozwiązań dotyczących zwiększania dostępności mieszkań komunalnych, uproszczenia dostępu do świadczeń czy przenoszenia się z nieefektywnych energetycznie domów do mieszkań. Rolą badaczy będzie teraz weryfikacja intuicji i preferencji panelistów i ocena, jakie skutki mogą przynieść zaproponowane przez nich rozwiązania.

Zobacz RAPORT: Podsumowanie ogólnopolskiego panelu obywatelskiego wraz z wynikami głosowania – pobierz plik .pdf

Skip to content