Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi „Narady obywatelskiej o kosztach energii”. Będziemy tu umieszczać aktualności dotyczące narad lokalnych, jak również kolejne ciekawe materiały związane z kosztami energii i zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

 

Głos Panelistów i Panelistek

6 lutego 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Pochodzimy z różnych zakątków Polski, jesteśmy w różnym wieku, na co dzień zajmujemy się różnymi sprawami, różnią nas też poglądy i bagaż doświadczeń. Gdyby nie Ogólnopolski panel obywatelski o kosztach energii, nasze drogi prawdopodobnie nigdy by się nie przecięły. A jednak, jako grupa losowo wybranych Polek i Polaków, tak różnych jak zróżnicowane jest nasze społeczeństwo, spotkaliśmy się, by wspólnie szukać sposobów na przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w Polsce. To palący problem, który dotyka coraz większej liczby naszych rodaków i domaga się pilnych działań, żeby skutecznie wesprzeć osoby najdotkliwiej nim dotknięte.

Petycja do Rady Miasta Katowice o podjęcie działań zwalczających ubóstwo energetyczne na terenie miasta Katowice

13 lutego 2023 | Dobre praktyki, Ogólnopolski panel obywatelski

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny zbiera podpisy pod petycją do Rady Miasta Katowice o podjęcie działań zwalczających ubóstwo energetyczne na terenie miasta Katowice.

Klimatyczna Baza Wiedzy

10 lutego 2023 | Źródła wiedzy

Klimatyczna Baza Wiedzy to miejsce zbierające i katalogujące wartościowe i aktualne opracowania raportów na temat zmiany klimatu, umożliwiające szybką weryfikację prawdziwości oraz podstaw naukowych informacji na temat globalnego ocieplenia.

Kongres Czystego Powietrza

10 lutego 2023 | Źródła wiedzy

Już 8-9 marca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbędzie się szósta edycja Kongresu Czystego Powietrza, najważniejszego w Polsce wydarzenia poświęconego politykom publicznym i innym działaniom na rzecz ochrony klimatu, ekologii i czystego powietrza. Organizatorami Kongresu są Zespół Doradców Gospodarczych TOR wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Mazowiecką Agencją Energetyczną.

Komentarz do wyników panelu: Dr hab. Paulina Pospieszna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Panele obywatelskie są popularną formą angażowania obywateli w procesy podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, jak i krajowym w Europie Zachodniej, Australii, a także w Stanach Zjednoczonych. Wpisują się one w rozwój demokracji deliberatywnej, która uzupełnia demokrację reprezentatywną. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej takie rozwiązania stają się coraz bardziej popularne dzięki zaangażowaniu przedstawicieli trzeciego sektora w przenoszenie doświadczeń z zagranicy i ich dostosowywaniu do specyfiki państw regionu.

Komentarz do wyników panelu: Katarzyna Przybylska, Habitat for Humanity Poland

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Przedstawione rekomendacje są niezmiernie ciekawe, a ich wdrożenie skutkowałoby prawdopodobnie rozwiązaniem wyzwań energetycznych, przed którymi stoi Polska. Zwraca uwagę, że wśród najważniejszych rekomendacji znalazły się zarówno te systemowe, skierowane do władz publicznych, jak i odnoszące się bezpośrednio do działań gospodarstw domowych i nawyków związanych z korzystaniem z energii.

Komentarz do wyników panelu: Bartłomiej Głuszak i Monika Michniewicz, Fundacja FOSa

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Federacja FOSa od dłuższego czasu zajmuje się tematem społecznych skutków wykluczenia komunikacyjnego. Potrzeba szeregu rozwiązań w tym zakresie koreluje z propozycjami w obszarze wykluczenia energetycznego,jak np. wsparcie sąsiedzkie czy dedykowane programy wsparcia.

Komentarz do wyników panelu: Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Jak pokazują wyniki Narady obywatelskiej o kosztach energii, Polacy chcą wyraźnego celu oraz większej sprawczości w zakresie energetyki. Ogromnie mnie cieszy, że jedną z najbardziej popularnych rekomendacji jest przygotowanie długofalowej strategii energetycznej. Świadczy to o tym, że większość z nas tak naprawdę nie wie, dokąd z naszą energetyką obecnie zmierzamy, i nie jest pewnych także, czy wiedzą to nasi politycy.

Komentarz do wyników panelu: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Wyniki panelu pokazują, że tak zwani „zwykli ludzie” prześcigają rządzących, jeśli chodzi o wizję zielonej Polski i determinację do wprowadzania zmian. Panel odbył się w trudnym momencie, w czasie najpoważniejszego od dekad kryzysu energetycznego.

Komentarz do wyników panelu: Joanna Furmaga, Polska Zielona Sieć

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Znakomita formuła panelu pokazała wielką siłę społeczeństwa obywatelskiego. Rządzący dostają na tacy długą listę rzeczy do zrobienia natychmiast.

Skip to content