Panele klimatyczne czyli jak miasta realizują wolę swoich mieszkańców?

26 czerwca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

W maju Polska Zielona Sieć, stowarzyszenie z naszej Rady Ekspertów, zorganizowało warsztat pt. „Miejskie panele klimatyczne. Jak poprawić wdrażanie rekomendacji?”. Warsztat miał na celu wymianę doświadczeń między urzędnikami a stroną społeczną.

Zachęcamy do lektury podsumowania tego spotkania, w której znajdziecie informacje o tym:

  • czym są panele klimatyczne,
  • gdzie dotychczas zorganizowano takie procesy,
  • z jakimi wyzwaniami mierzyli się organizatorzy panelu
  • jakie napotkali bariery przy wdrażaniu rekomendacji.
  • jakie są pierwsze wnioski z polskich paneli klimatycznych.

Panele klimatyczne czyli jak miasta realizują wolę swoich mieszkańców?

Skip to content