Spotkania dla przyszłości dzieci: wspólnie stwórzmy zielone szkolnictwo!

11 lipca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Fundacja Napraw Sobie Miasto oraz ruch Rodzice dla Klimatu organizują spotkania, które zostaną poświęcone zagadnieniom jakości powietrza, efektywności energetycznej budynków oraz zdrowemu i bezpiecznemu otoczeniu placówek oświatowych. Ich cel jest ambitny – chcą zebrać odpowiedzi na pytania, które pomogą przygotować propozycję rozwiązań legislacyjnych, a przez to wpłynąć na poprawę warunków nauki dla dzieci i młodzieży oraz pracy nauczycielek i nauczycieli.

Spotkania odbędą się między 17 a 27 lipca i będą miały formułę online na platformie Zoom i potrwają około 90 minut. Zapewniamy kilka terminów do wyboru, z myślą o wygodzie wszystkich zainteresowanych chcących się zaangażować. Terminy i godziny warsztatów podane są w formularzu (przejdź do rejestracji).

W trakcie spotkania porozmawiać będzie można m.in. o:

  • czystym powietrzu: jakie kroki możemy podjąć, aby zapewnić, że dzieci oddychają powietrzem wolnym od zanieczyszczeń w naszych placówkach edukacyjnych?
  • efektywności budynku: jakie strategie można zastosować, aby budynek szkolny stał się bardziej efektywny energetycznie, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo uczniom?
  • przyjaznym otoczeniu: w jaki sposób możemy kształtować otoczenie szkoły, aby było pełne zieleni i oferowało miejsca do zabawy oraz odpoczynku, sprzyjając dobremu samopoczuciu uczniów?
  • wyzwaniach i sojusznikach: jakie są główne przeszkody w wprowadzeniu powyższych zmian i jak możemy je pokonać? Kto mógłby być naszym sojusznikiem w tych działaniach?

Służyć będzie przede wszystkim wymianie doświadczeń i szerokiej perspektywie. Przedstawiciele szkół, uczelni, samorządów, organizacji pozarządowych, naukowcy i naukowczynie, lekarze i lekarki, rodzice, osoby uczące się, specjalistki i specjaliści w swoich dziedzinach. Zaproszeni są wszyscy, którzy mają do przekazania cenne doświadczenia, pomysły i perspektywy, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji. W każdym spotkaniu udział weźmie maksymalnie 10 osób z doświadczeniem w różnych obszarach.

Z góry dziękujemy za dołączenie do tej inicjatywy, pomoc w tworzeniu lepszych warunków nauki dla naszych dzieci oraz pracy dla nauczycielek i nauczycieli, a także korzystnych zmian dla ochrony klimatu. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem przyczynimy się do poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz otoczenia budynków placówek oświatowych – zachęcają organizatorzy.

Zarejestruj się na stronie https://www.szkolneklimaty.pl/warsztaty

Skip to content