Obywatelski werdykt – paneliści i panelistki wybrali rozwiązania dla przeciwdziałania problemowi ubóstwa energetycznego

16 listopada 2022 | Ogólnopolski panel obywatelski

Na żywo, choć w formule online, odbyło się ostatnie spotkanie pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego. Jego zwieńczeniem jest „werdykt” wydany przez wszystkich panelistów i panelistki podczas dzisiejszego głosowania.

Grupa losowo wybranych Polek i Polaków, tak różnych jak zróżnicowane jest nasze społeczeństwo, wspólnie pracowała nad rozwiązaniami problemu ubóstwa energetycznego w Polsce. Zanim przystąpili do wydania werdyktu w formie zdalnego głosowania, najpierw pracowali nad poznaniem źródeł ubóstwa energetycznego podczas weekendu edukacyjnego. W pierwszy weekend listopada odbyła się obywatelska deliberacja, czyli narada o konkretnych rozwiązaniach problemu ubóstwa energetycznego. Dziś, 16 listopada, przeprowadzone zostało głosowanie.

Paneliści i panelistki mieli za zadanie wyrazić swoje zdanie dotyczące tego, które z licznych, dyskutowanych w czasie Panelu rozwiązań powinny być rekomendowane do realizacji. Zgodnie z ideą tego procesu, mieli wskazać te postulaty, które w ich przekonaniu najbardziej pozwalają przeciwdziałać problemowi ubóstwa energetycznego w Polsce. Pakiet rozwiązań zgłoszony przez ekspertów i ekspertki oraz strony (interesariuszy) został poszerzony o pomysły, które wypracowali sami uczestnicy i uczestniczki podczas spotkania deliberacyjnego. Na długiej liście rekomendacji znalazły się zarówno ogólne pytania (kierunki rozwiązań), jak i szereg szczegółowych propozycji z obszarów wpływających na tę kwestię, czyli wysokich kosztów energii, efektywności energetycznej budynków i niskich dochodów.

Teraz organizatorzy pochylą się nad analizą wyników głosowania. Raport podsumowujący proces oraz wybrane rekomendacje zostaną publiczne zaprezentowanie 6 grudnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Następnie przekazane będą przedstawicielom i przedstawicielkom władz krajowych, samorządowych, kół i klubów parlamentarnych, organizacji pozarządowych, think-tanków i wielu innych, dla których temat kosztów energii i rosnącego ubóstwa energetycznego jest lub powinien być ważnym do rozwiązania.

Skip to content