Relacja wideo z narad lokalnych o kosztach energii

27 lipca 2022 | Narady lokalne

Podsumowanie 45 narad obywatelskich o kosztach energii dostępne jest na stronie (kliknij). 12 z nich zrealizowanych zostało przez lokalne samorządy, pozostałe 33 zorganizowali przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych, m.in. doradcy energetyczni (zrzeszeni w Federacji Konsumentów), środowiska kobiece (Stowarzyszenie Kobiety w Centrum), czy podmioty działające w obszarze partycypacji obywatelskiej lub na rzecz klimatu.

Dziś zapraszamy do obejrzenia relacji wideo podsumowującej pierwszy etap projektu Narada obywatelska o kosztach energii.

Narady lokalne to kilkugodzinne spotkania, podczas których uczestnicy i uczestniczki mogli opowiedzieć o swojej sytuacji i wspólnie poszukać rozwiązań przeciwdziałających wysokim kosztom energii. Choć skala poszczególnych narad była różna, to ich cel i przebieg pozostały spójne – rozmowa odbywała się na bazie opracowanego wcześniej scenariusza i służyła zebraniu opinii i postulatów osób biorących udział w naradzie. Lokalną naradę mógł zorganizować każdy, opierając się na przygotowanych przez nas materiałach. 

Skip to content