Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i ciekawymi materiałami dotyczącymi modelu przeprowadzonego w zeszłym roku procesu „Narady obywatelskiej o kosztach energii”, jak również tematów w nim poruszanych – ubóstwa energetycznego, energii i klimatu.

 

Komentarz do wyników panelu: Monika Kosińska, Federacja Konsumentów

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Należy stworzyć długofalową strategię energetyczną kraju na kolejne 15 lat, należy rozwijać sieci, należy zwiększyć rozwój źródeł odnawialnych w produkcji energii.

Komentarz do wyników panelu: Joanna Sadzik, Szlachetna Paczka

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Czeka nas ciężka zima – to zdanie, które słyszę w mediach, od osób, którym pomagamy, ale też od sąsiadów. Zwykle idzie za tym tłumaczenie, dlaczego tak jest, czasem jeszcze kto jest winny. Tymczasem grupa losowo wybranych Polek i Polaków pomyślała inaczej, przegadała rozwiązania, naradzili się i jest efekt.

Komentarz do wyników panelu: Justyna Glusman, Fala Renowacji

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Cieszymy się, że jako Fala Renowacji mogliśmy służyć swoją wiedzą panelistom – na co dzień realizujemy działania rzecznicze, a także badania i analizy na rzecz skutecznych programów wsparcia termomodernizacji w Polsce i za granicą. 

Komentarz do wyników panelu: Jakub Sokołowski, Instytut Badań Strukturalnych

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Paneliści i organizatorzy panelu pokazali, że możliwa jest inna polityka, która skupia się na poznawaniu różnych perspektyw i trosce o dobro wspólne. Jest to szczególnie ważne, że udało im się to osiągnąć w czasach kryzysu energetycznego i klimatycznego.

Komentarz do wyników panelu: Robert Firmhofer, Centrum Nauki Kopernik

14 grudnia 2022 | Ogólnopolski panel obywatelski

Czy obywatele potrafią znaleźć rozwiązanie złożonych problemów, o które spierają się eksperci i politycy? Przekonanie, że odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, skłoniło Fundację Stocznia do zorganizowania ogólnopolskiego panelu obywatelskiego nt. ubóstwa energetycznego, a Centrum Nauki Kopernik do wsparcia jego realizacji.

Komentarz do wyników panelu: Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Koszty energii przykuwają uwagę Polaków. Debata wokół tego tematu jest jednoznacznym dowodem, że Polacy i Polki oczekują nadania wysokiego priorytetu transformacji energetycznej, ponieważ zdają sobie sprawę, że ceny energii będą miały wpływ nie tylko na gospodarkę i finanse, ale także na bezpieczeństwo, zdrowie i jakość życia obywateli.

Komisja Europejska organizuje pierwszy europejski panel obywatelski

20 stycznia 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Komisja Europejska organizuje pierwszy europejski panel obywatelski na temat ograniczania marnowania żywności.

Komentarz do wyników panelu: Agnieszka Pędzich, Fundacja Pole Dialogu

3 marca 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Wyniki panelu to wypadkowa opinii, które uczestniczki i uczestnicy mieli zanim tu przyjechali oraz tego wszystkiego, czego się dowiedzieli w rozmowach z gronem eksperckim i w wielu dyskusjach ze sobą – czyli z osobami z innych miejsc w Polsce, w innej sytuacji życiowej, z innymi doświadczeniami, a nierzadko również z zupełnie innym zdaniem.

Cztery wymiary transformacji energetyczno-klimatycznej Polski

16 stycznia 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Cztery wymiary transformacji energetyczno-klimatycznej Polski – organizacje pozarządowe wzywają do otwartych konsultacji aktualizacji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030.

Agnieszka Stawiarska z Fali Renowacji o wynikach panelu

18 stycznia 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Agnieszka Stawiarska reprezentująca Falę Renowacji – organizację wspierającą proces narady obywatelskiej, skomentowała wyniki pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego.

Skip to content