Dobre praktyki

Ubóstwo energetyczne można ograniczać, działając na wielu polach. Odpowiednie rozwiązania są potrzebne, by odpowiadać na przyczyny problemu, ale też żeby wspierać osoby, których ten problem dotyka. W tej części przedstawiamy praktyki z Polski i ze świata, które dążą do wyeliminowania tego problemu zarówno we własnym zakresie, jak i w skali lokalnej, regionalnej, krajowej czy międzynarodowej.

Walka z ubóstwem energetycznym poprzez działania lokalne – inspirujące przypadki z całej Europy

podstawowy | polski | Europa, kraj, region | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |
Autor: Energy Poverty Advisory Hub

Celem raportu jest przedstawienie programów, jakie zostały wprowadzone w różnych państwach europejskich w celu zwalczania ubóstwa energetycznego. Między innymi można się dowiedzieć jak z tym problemem walczą Niemcy, Rumunia, Cypr, Hiszpania, Bośnia i Hercegowina, Francja i wiele innych krajów. Są to programy zarówno o zasięgu krajowym, regionalnym, jak również europejskim.

Ocena ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 – raport końcowy dla Ministerstwa Energii

średniozaawansowany | polski | miasta, województwa | dla samorządowca, dla władz |
Autor: Jan Frankowski, Magdalena Ośka, Andrzej Regulski

Wiedza na temat energetyki, jako dziedziny, jest w Polsce dość niska, a przepisy prawa oraz oferta jej finansowania się dynamicznie zmienia. Z tego powodu system wsparcia doaradczego w tej kwestii jest niezwykle ważny. W raporcie został szczegółowo opisany ogólnopolski system wsparcia doradczego wraz z oceną działań doadców oraz samego systemu. Na koniec zostały przedstawione wnioski i rekomendacje wyciągnięte z przeprowadzonej analizy systemu.

About Energy Poverty

podstawowy | angielski | Europa | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |

Artykuł w prostych słowach przedstawia czym jest ubóstwo energetyczne. Podkreśla, że energia jest prawem człowieka, ponieważ nikt nie powinien wybierać między jedzeniem, ciepłem, czy też światłem – to są podstawowe potrzeby każdego z nas. Dodatkowo zaproponowano 3 sposoby na zwalczanie tego rodzaju ubóstwa w Europie: każdy powinien mieć zapewnioną podstawową ilość energii w domu; projekt renowacji domów, które nie są jeszcze energooszczędne (z funduszy unijnych); demokracja energetyczna.

Ubóstwo energetyczne, a efektywność energetyczna. Analiza problemu i rekomendacje

średniozaawansowany | polski | Polska | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: Aleksandra Stępniak i Agnieszka Tomaszewska

Artykuł w prosty sposób wyjaśnia problem ubóstwa energatycznego, zarówno w Polsce jak i w Europie, a także pokazuje jego zasięg w naszym kraju. Ponadto autorki przedstawiły jak ta kwestia wygląda od strony prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii (prekursora w badaniach nad ubóstwem energetycznym) oraz Polski. W tekście wymieniono również programy walki z ubóstwem energetycznym w wybranych państwach UE oraz pokazano jak to aktualnie wygląda w Polsce.

Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz propozycje pomocy dotyczące osobom ubogim energetycznie

zaawansowany | polski | Polska | dla mieszkańca, dla samorządowca |
Autor: Zespół Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) w składzie: Michał Pyka, Szymon Liszka, Jakub Czajkowski, Martyna Kukla

W artykule zostało opisane badanie ankietowe, skierowane do gmin i przeprowadzone przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Pytania dotyczyły świadomości samorządu terytorialnego na temat ubóstwa energetycznego, a także jego sposobu przeciwdziałania temu problemowi. Na koniec autorzy podali kilka przykładów jak inne kraje radzą sobie z tym zjawiskiem.

Ubóstwo energetyczne. Informator dla pracowników pomocy społecznej

podstawowy | polski | Polska | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej |
Autor: Aleksanda Stępniak

Artykuł w przystępny sposób opisuje czym jest ubostwo energetyczne i pokazuje jego skalę w Polsce. Podkreślone zostało, że ten problem jest wieloaspektowy i łączy się z pojęciami takimi jak ochrona powietrza (jest to ogromny problem w Polsce) oraz zdrowie. Autorka proponuje także rozwiązania, aby przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu, a także jak oszczędzać energię w swoim domu.

Ubóstwo energetyczna – nowe wyzwanie, nowe rozwiązanie

podstawowy | polski | Polska | dla mieszkańca, dla władz |
Autor: Dominik Owczarek

W artykule została wyjaśniona definicja ubóstwa energetycznego, opisana jego skala w Polsce oraz wypisane zostały jego 3 typy przyczyn: techniczne, ekonomiczne oraz związane z postawami wobec konsumpcji energii. Autor przedstawił także wypowiedzi kilku osób, dotkniętych tym problemem. Na koniec zaproponował rozwiązania do każdety typu przeczyn, które pomogłyby w jego zwalczaniu.

10 kroków do wyjścia z kryzysu energetycznego

podstawowy | polski | Polska | dla mieszkańca, dla władz |
Autor: dr Joanna Mackowiak - Pandera
Logotyp Forum Energii

Artykuł mocno podkreśla wagę problemu, jakim jest kryzys energetyczny. Autorka zwraca uwagę, że Polska znalazła się w sytuacji, gdzie jest to ostatni moment, aby podjąć działania związane z jego hamowaniem, ponieważ już teraz ponosi skutki odkładania koniecznych decyzji modenrnizacyjnych. W związku z tym zaproponowała i opisała 10 kroków jakie należy podjąć, aby zatrzymać kryzys i ubóstwo energetyczne.

Walka nie na tym froncie. Rząd zamierza dopłacać do konsumpcji energii zamiast walczyć z ubóstwem energetycznym

podstawowy | polski | Polska | dla chcących pomóc, dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |
Autor: dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii
Logotyp Forum Energii

Artykuł pokazuje, że zaplanowane przez rząd działania, mające zmniejszyć ubóstwo energetyczne Polaków, nie będą efektywne. Autorka podkreśla, że Polska nie może pozwolić sobie na marnowanie pieniędzy. Dodatkowo podaje pomysł rozwiązania, jakim jest edukacja społeczeństwa na temat ubóstwa energetycznego i argumentuje jego efektywność.

Skip to content