Dobre praktyki

Ubóstwo energetyczne można ograniczać, działając na wielu polach. Odpowiednie rozwiązania są potrzebne, by odpowiadać na przyczyny problemu, ale też żeby wspierać osoby, których ten problem dotyka. W tej części przedstawiamy praktyki z Polski i ze świata, które dążą do wyeliminowania tego problemu zarówno we własnym zakresie, jak i w skali lokalnej, regionalnej, krajowej czy międzynarodowej.

Analiza skali ubóstwa energetycznego – wypełnij ankietę

podstawowy | polski | region | dla chcących pomóc, dla mieszkańca, dla samorządowca |

Gmina Gdów przygotowała dla mieszkańców ankietę dotyczącą skali ubóstwa energetycznego. Jej wyniki pomogą oszacować jego skalę oraz koszty jakie będę potrzebne do stworzenia działań, aby jemu przeciwdziałać.

Czy mamy problem z tzw. ubóstwem energetycznym? Gmina Łużna podejmuje analizę

podstawowy | polski | Polska, region | dla mieszkańca, dla samorządowca |

Gmina Łużna podjęła się diagnozy problemu jakim jest ubóstwo energetyczne, a jako narzędzie stworzyła ankietę dla jej mieszkańców. Wyniki ankiety posłużą do przygotowania programów wsparcia.

Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów

podstawowy | polski | region | dla mieszkańca |

Jest to opis projektu, którego celem jest dostawa oraz montaż instalacji, które wykorzystują odnawialne źródła energii w mieszkalnych budynkach gmin Lesko, Jaśliska oraz Rymanów.

Inteligentne liczniki. Lider wyprzedza peleton o kilka długości

Autor: wysokienapiecie.pl

Za nieco ponad dziewięć lat wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Polsce mają posiadać liczniki zdalnego odczytu. Jako element większego planu ma to odmienić rynek energii i pozwolić na lepsze zarządzanie systemem elektroenergetycznym. Portal WysokieNapiecie.pl sprawdził jak przebiega wdrażanie inteligentnego opomiarowania.

Ubóstwo energetyczne w Polsce – temat zastępczy czy realny problem?

średniozaawansowany | polski | Polska | dla chcących pomóc, dla mieszkańca, dla samorządowca |
Autor: Aleksander Szpor
Instytut Badań Strukturalnych logo

Dla wielu Polaków problematyczne jest zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z energią, a mimo to ta kwestia rzadko się pojawia w debacie krajowej. Dlatego autor próbuje zdefiniować to zjawisko i jak najdokładniej je wytłumaczyć. Na koniec przedstawia kilka propozycji rozwiązań, które mogą pomóc w ograniczeniu ubóstwa energetycznego w Polsce.

Zestawienie propozycji nowych instrumentów bądź modyfikacji już istniejących wpływających na redukcję ubóstwa energetycznego

średniozaawansowany | polski | Polska, region | dla chcących pomóc, dla mieszkańca, dla samorządowca |
Autor: Zespół ds. odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce, powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska

W tabeli zostały zestawione propozycje nowych instrumentów lub modyfikację już istniejących, których celem jest przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.

Charakterystyka instrumentów wpływających na redukcję ubóstwa energetycznego

średniozaawansowany | polski | Polska, region | dla mieszkańca, dla samorządowca |
Autor: Zespół ds. odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce, powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska

W tabeli zostały przedstawione instrumenty wpływające na redukcję ubóstwa energetycznego, łącznie z ich mocnymi i słabymi stronami. Można tam znaleźć zarówno instrumenty wsparcia finansowego, potencjalnie obniżające wydatki na energię oraz programy lokalne, istniejące w Polsce.

Bank dobrych praktyk. Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w Polsce.

średniozaawansowany | polski | Polska, region | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |
Autor: Zespół ds. odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce, powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska

Po przedstawieniu ubóstwa energetycznego od strony prawnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym oraz lokalnym zaprezentowane zostały różne sposoby na przeciwdziałanie temu zjawisku. Między innymi wsparcie finansowe, dotarcie do potrzebujących, czy też współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Zostały też opisane dostępne już programy i fundusze pomocy oraz dobre praktyki na przykładzie kilku gmin.

Ubóstwo energetyczne w Polsce – diagnoza i rekomendacje.

średniozaawansowany | polski | Polska | dla samorządowca, dla władz |
Autor: Konstancja Ziółkowska, Maciej Lis, Agata Miazga, Katarzyna Sałach, Aleksander Szpor
Instytut Badań Strukturalnych logo

W raporcie zostały przedstawione wyniki badań nad ubóstwem energetycznym w Polsce, przeprowadzonych w 2015-2016 przez Instytut Badań Strukturalnych. Pomogły one dokładnie określić skalę tego problemu, a także określić grupy społeczne najmocniej nim dotknięte. To pozwoliło autorom wypracować rekomendacje skutecznego przeciwdziałania mu, które zamieścili w tekście.

Jak ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego w Polsce?

średniozaawansowany | polski | Polska | dla samorządowca, dla władz |
Autor: Konstancja Ziółkowska (Święcicka), Jan Rutkowski, Katarzyna Sałach, Aleksander Szpor
Instytut Badań Strukturalnych logo

Wielu ludzi jest dotknięta ubóstwem energetycznym, pomimo iż ich dochód znacznie przewyższa próg ubóstwa. W artykulke zaproponowano trzy instrumenty polityki, które pomogą ograniczyć jego skalę w Polsce.

Skip to content