Dobre praktyki

Ubóstwo energetyczne można ograniczać, działając na wielu polach. Odpowiednie rozwiązania są potrzebne, by odpowiadać na przyczyny problemu, ale też żeby wspierać osoby, których ten problem dotyka. W tej części przedstawiamy praktyki z Polski i ze świata, które dążą do wyeliminowania tego problemu zarówno we własnym zakresie, jak i w skali lokalnej, regionalnej, krajowej czy międzynarodowej.

Walka nie na tym froncie. Rząd zamierza dopłacać do konsumpcji energii zamiast walczyć z ubóstwem energetycznym

podstawowy | polski | Polska | dla chcących pomóc, dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |
Autor: dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii
Logotyp Forum Energii

Artykuł pokazuje, że zaplanowane przez rząd działania, mające zmniejszyć ubóstwo energetyczne Polaków, nie będą efektywne. Autorka podkreśla, że Polska nie może pozwolić sobie na marnowanie pieniędzy. Dodatkowo podaje pomysł rozwiązania, jakim jest edukacja społeczeństwa na temat ubóstwa energetycznego i argumentuje jego efektywność.

Skip to content