Twój postulat

Naszym celem jest stworzenie społecznego „werdyktu”, który może wpłynąć na zniesienie istniejących barier lub stworzenie narzędzi do realizacji krótko- i długookresowej strategii redukcji, a docelowo likwidacji zjawiska ubóstwa energetycznego.

  • W Fundacji Stocznia wierzymy, że warunkiem dobrej rozmowy, służącej wypracowaniu uzgodnionych wspólnie rozwiązań rosnących kosztów energii, jest właśnie spotkanie ze sobą różnych perspektyw: opinii ekspertów i ekspertek, interesów obywateli i obywatelek, oraz idące za tym działania władz. W projekt Narada obywatelska o kosztach energii, poza decydentami i specjalist(k)ami, są włączeni również ci, których problem ubóstwa dotyczy, czyli sami mieszkańcy, nie będący w stanie ogrzać mieszkania i w wystarczającym stopniu korzystać z urządzeń elektrycznych.
  • Osoby dotknięte tym problemem nie mogą zostać z nim same. Odpowiedzialność za radzenie sobie z rosnącymi kosztami energii powinna spoczywać na nas wszystkich – jej odbiorcach, administracji publicznej (lokalnej i krajowej), biznesie (dostawcach energii), organizacjach i instytucjach wspierających osoby najbardziej dotknięte problemem itd. Zebraliśmy dotychczas propozycje rozwiązań problemu od 700 Polek i Polaków (poznaj wyniki raportu z narad lokalnych).
  • Chcemy, aby tematem zajęło się jak najwięcej osób. Dlatego dalej prosimy o pomoc w stworzeniu pakietu rozwiązań, przykładów dobrych praktyk i zmian w szeroko pojętych przepisach prawnych, dokumentach wykonawczych i innych, które poruszają temat ubóstwa energetycznego i kosztów energii (zobacz obecnie obowiązujące przepisy).

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas na wyrażenie swojej opinii, podzielenie się przykładami i pomysłami, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie oraz umieszczonego poniżej.

Na Państwa propozycje czekamy do 28 października.

***

Podczas pierwszego etapu projektu „Narada obywatelska o kosztach energii” prosiliśmy Państwa o uzupełnienie ankiet. Dzięki odpowiedziom mogliśmy poznać indywidualne rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego. Formularze uzupełniali uczestnicy i uczestniczki podczas narad lokalnych organizowanych w całej Polsce, ale także użytkownicy/-czki on-line poprzez wypełnienie ankiet dotyczących rozwiązań problemu ubóstwa energetycznego (kliknij, aby zobaczyć ankietę). Dane zebrane z ankiet zaprezentowane zostały w raporcie.

 

„Nie mogę zrezygnować z węgla, bo nie mam pieniędzy na remont w domu i ekologiczną instalację. Nie wiem co zrobić”
ANDRZEJ
„Chciałem lepiej ogrzać budynek, ale nie załapałem się na finansowanie, nie spełniłem kryteriów. One powinny inaczej wyglądać”
WOJCIECH
Skip to content