Źródła wiedzy

Wiarygodne dane i kompleksowa wiedza to ważna część naszego projektu, dlatego współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami, które wspierają nas merytorycznie.

Znajdują się tutaj raporty z badań, ekspertyzy i artykuły, a także materiały multimedialne, m.in. filmy poświęcone tematyce ubóstwa energetycznego.

Monitoring ubóstwa finansowego i polityki społecznej przeciw ubóstwu w Polsce w 2020 r.

zaawansowany | polski | dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: DR HAB. RYSZARD SZARFENBERG

Artykuł holistycznie podchodzi do kwestii ubóstwa – uwzględnia także jego pozaekonomiczne skutki. Można w nim znaleźć zestawienie danych liczbowych Głownego Urzędu Statystycznego dotyczących między innymi wielkości ubóstwa skrajnego i relatywnego wśród osób z róznych grup wiekowych. Pokazuje także jak kwestia ubóstwa zmieniła się przez pandemię Covid – 19. Przedstawiono w nim również rozwiązania jakie powstaly na szczeblu unijnym.

Biuletyn Urzędu Regulacij Energetyki. Ubostwo energetyczne – co to jest?

średniozaawansowany | polski | dla mieszkańca, dla władz |
Autor: Iwona Figaszewska

Celem artykuł jest przedstawienie pojęcia ubóstwa energetycznego w celu jego zrozumienia. Autorka w ciekawy sposób rozkłada definicję na części pierwsze, następnie wszystko tłumaczy. Dokładnie przedstawia rozwiązania podjęte przez Wielką Brytanię (prekursora tego problemu), w celu jego zwalczania, a następnie opisuje kilka przykładów z innych państw europejskich. Na koniec także opisuje sytuację jaka ma miejsce w Polsce w związku z obóstwem energetycznym.

Dokumenty źródłowe

podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany | polski | dla chcących pomóc, dla mieszkańca, dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej, dla władz |

Prawa i strategie powiązane z zagadnieniami ubóstwa energetycznego, klimatu, jakości powietrza, energii i efektywności energetycznej.

Skip to content