Twój postulat – stwórzmy pakiet rozwiązań

24 sierpnia 2022 | Ogólnopolski panel obywatelski

Już jesienią miliony polskich rodzin będą musiały wybierać między ogrzaniem gospodarstwa domowego a innymi podstawowymi potrzebami. Temat zimna (a w perspektywie zmian klimatu także i upałów w lecie) i ich konsekwencji społecznych, staje się coraz bardziej gorący – szczególnie obserwując lawinowo rosnące koszty energii.

Naszym celem jest stworzenie społecznego „werdyktu”, który może wpłynąć na zniesienie istniejących barier lub stworzenie narzędzi do realizacji krótko- i długookresowej strategii redukcji, a docelowo likwidacji zjawiska ubóstwa energetycznego. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by ten pakiet rozwiązań trafił do decydentów.

Zebraliśmy już propozycje rozwiązań tego problemu od 700 Polek i Polaków (wyniki raportu z narad lokalnych znajdą Państwo tutaj). Chcemy, aby tematem zajęło się jak najwięcej osób. Dlatego prosimy o pomoc w stworzeniu pakietu rozwiązań, przykładów dobrych praktyk i zmian w szeroko pojętych przepisach prawnych, dokumentach wykonawczych i innych, które poruszają temat ubóstwa energetycznego i kosztów energii. Obecnie obowiązujące przepisy w Polsce i Unii Europejskiej znajdą Państwo na tej stronie.

Zebrane propozycje przedstawimy zbiorczo na naszej stronie, a wybrane z nich przekażemy uczestni(cz)kom pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego o kosztach energii. O szczegółach planowanego na jesień wydarzenia na bieżąco informujemy na stronie dotyczącej tego etapu procesu.

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas na wyrażenie swojej opinii, podzielenia się przykładami i pomysłami, za pośrednictwem formularza do zbierania propozycji rozwiązań dostępnego w zakładce „Twój postulat”. Na Państwa propozycje czekamy do 23 września.

Skip to content