Źródła wiedzy

Wiarygodne dane i kompleksowa wiedza to ważna część naszego projektu, dlatego współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami, które wspierają nas merytorycznie.

Znajdują się tutaj raporty z badań, ekspertyzy i artykuły, a także materiały multimedialne, m.in. filmy poświęcone tematyce ubóstwa energetycznego.

Raport IPCC: Najbliższe lata decydujące dla ochrony klimatu

podstawowy | polski | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |

Artykuł jest opisem najnowszego raportu przygotowanego przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), w którym jest pokazane, że jest potrzeba szybkiej i głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050

średniozaawansowany | polski | dla chcących pomóc, dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |
Autor: Alicja Kuczera, Mateusz Płoszaj - Mazurek

W raporcie zostały zamieszczone propozycje działań prowadzących do dekarbonizacji budynków w Polsce, do roku 2050. Ponadto autorzy w szczegółowy sposób definiują problem oraz opisują jego kontekst.

W centrum uwagi: Jak UE może pomóc osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym?

16 lutego 2022 | średniozaawansowany | polski | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |
Autor: Komisja Europejska

W 2020 r. około 36 mln osób w Unii Europejskiej nie było w stanie w wystarczającym stopniu ogrzać swoich mieszkań. Jednak liczba mieszkańców UE, których można uznać za „dotkniętych ubóstwem energetycznym”, okaże się znacznie wyższa, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie aspekty ubóstwa energetycznego. Chodzi tu na przykład o niemożność pokrycia podstawowych kosztów mieszkaniowych lub nieodpowiednie warunki w domu lub w pracy. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na zdrowie ludzi. Gwałtowny wzrost cen energii, z jakim mamy od niedawna do czynienia, oraz skutki kryzysu COVID-19 prawdopodobnie jeszcze bardziej pogorszyły już i tak trudną sytuację wielu uboższych gospodarstw domowych.

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające decyzję (UE) 2015/1814 w odniesieniu do liczby uprawnień, które mają zostać wprowadzone do rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.

bardzo zaawansowany | polski | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |
Autor: Parlament Europejski i Rada UE

W raporcie  można znaleźć treść projektu rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego, wraz z jego uzasadnieniem oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a także wyniki głosowań. Ta rezolucja została przyjęta w 1 czytaniu, co oznacza, że instytucje unijne szybko znalazły porozumienie w tej sprawie. Sama rezolucja dotyczy zmian klimatu i działań wprowadzanych przez Unię, by zapobiec ich negatywnym skutkom.

Nowa wojna klimatyczna. Jak ocalić naszą planetę?

podstawowy | polski | dla chcących pomóc, dla mieszkańca, dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: Sylwia Skorstad

Artykuł jest opisem popularnonaukowej książki, o tym samym tytule, autorstwa Michaela E. Manna. Zostało w niej pokazane, że każdy z nas jest na froncie w kwestii zmian klimatu. Jednak zdaniem jej autora jeszcze nie wszystko jest stracone w związku z tymi zmianami.

Dom zimny, dom ciemny – czyli ubóstwo energetyczne w Polsce

zaawansowany | polski | dla chcących pomóc, dla mieszkańca, dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: Agata Miazga, Dominik Owczarek
Instytut Badań Strukturalnych logo

Celem artykułu jest przedstawienie statystycznej miary ubóstwa energetycznego dla Polski. Prezentowane w niniejszej pracy badanie jest pierwszym dla Polski, które ściśle opiera się na metodologii stosowanej w Wielkiej Brytanii – pierwszym kraju, który określił ustawową definicję ubóstwa energetycznego.

Chcemy sprawiedliwej transformacji energetycznej? Zaangażujmy w nią ludzi. Lokalnie

podstawowy | polski | dla chcących pomóc, dla mieszkańca, dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: Alicja Dańkowska – Krytyka Polityczna
logo kontakt

Regionalne plany transformacji nie mogą być przygotowane na ostatnią chwilę i przywiezione mieszkańcom do „konsultacji” w teczce ze stolicy województwa czy kraju.

Prezentacje partnerów – inauguracja Narady obywatelskiej o kosztach energii

podstawowy, średniozaawansowany | polski |
Autor: Fundacja Stocznia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji, które przedstawiali eksperci i ekspertki podczas inauguracji projektu Narada obywatelska o kosztach energii.

 

Household Energy Database (World Health Organization)

średniozaawansowany | angielski | dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: World Health Organization

The Household energy database monitors household energy use. The database contains nationally representative data from surveys and censuses on cooking, heating and lighting fuels. A proportion of the available surveys also include questions on stove type, time spent collecting fuel, and incidence of acute lower respiratory infection.

Film: Rozwiązania dla zmniejszenia ubóstwa energetycznego

podstawowy | polski | dla chcących pomóc, dla mieszkańca, dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: reż. Bartosz Tryzna

Film przedstawiający rozwiązania dla zmniejszenia ubóstwa energetycznego, stworzony na potrzeby projektu „Narada obywatelska o kosztach energii”.

Skip to content