Źródła wiedzy

Wiarygodne dane i kompleksowa wiedza to ważna część naszego projektu, dlatego współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami, które wspierają nas merytorycznie.

Znajdują się tutaj raporty z badań, ekspertyzy i artykuły, a także materiały multimedialne, m.in. filmy poświęcone tematyce ubóstwa energetycznego.

Ocena ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 – raport końcowy dla Ministerstwa Energii

średniozaawansowany | polski | dla samorządowca, dla władz |
Autor: Jan Frankowski, Magdalena Ośka, Andrzej Regulski

Wiedza na temat energetyki, jako dziedziny, jest w Polsce dość niska, a przepisy prawa oraz oferta jej finansowania się dynamicznie zmienia. Z tego powodu system wsparcia doaradczego w tej kwestii jest niezwykle ważny. W raporcie został szczegółowo opisany ogólnopolski system wsparcia doradczego wraz z oceną działań doadców oraz samego systemu. Na koniec zostały przedstawione wnioski i rekomendacje wyciągnięte z przeprowadzonej analizy systemu.

Right to Energy For All Europeans

podstawowy | angielski | dla mieszkańca, dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: Guillame Durivaux and Sian Jones

Celem artykułu jest podkreślenie, że energia nie jest dobrem luksusowym, ale podstawową potrzebą każdego człowieka. Ubóstwo energetyczne negatywnie wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, lecz także na zdrowie psychiczne dlatego dostęp do energii powinien być każdemu zagwarantowany.

About Energy Poverty

podstawowy | angielski | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |

Artykuł w prostych słowach przedstawia czym jest ubóstwo energetyczne. Podkreśla, że energia jest prawem człowieka, ponieważ nikt nie powinien wybierać między jedzeniem, ciepłem, czy też światłem – to są podstawowe potrzeby każdego z nas. Dodatkowo zaproponowano 3 sposoby na zwalczanie tego rodzaju ubóstwa w Europie: każdy powinien mieć zapewnioną podstawową ilość energii w domu; projekt renowacji domów, które nie są jeszcze energooszczędne (z funduszy unijnych); demokracja energetyczna.

Energy poverty is not a personal burden, it’s a political failure

podstawowy | angielski | dla mieszkańca |
Autor: Martha Myers

Autorka podkreśla, że ubóstwo energetyczne nie jest problemem, z którym każdy indywidualnie powinien się mierzyć. Powinien, natomiast, być zwalczany z poziomu władz państwa. Ponadto opisuje czym jest Right to Energy Forum.

Audyt energetyczny

podstawowy | polski | dla mieszkańca, dla samorządowca |
Autor: Assist 2gether

W artykule zostało opisane jak samemu można oszacować zużycie energii, a także dlaczego konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego domu.

Krajowe i Europejskie Inicjatywy Dotyczace Ubóstwa Energetycznego i Konsumentów Wrazliwych – Report on National and European Measures Addressing Vulnerable Consumers and Energy Poverty

średniozaawansowany | angielski | dla władz |
Autor: Assist 2gether

Artykuł wyjaśnia, że celem projektu Assist 2gether jest walka z ubóstwem energetycznym oraz wsparcie wrażliwych konsumentów. Ponadto pokazuje jak poszczególne państwa członkowskie UE definiują oba pojęcia oraz jakie wprowadziły środki, aby im przeciwdziałać.

Przewodnik po oszczędzaniu energii w domu

podstawowy | polski | dla mieszkańca |
Autor: Assist 2gether

Przewodnik jest przygotowany w formie ankiety, gdzie są wypisane działania, jakie pomogą oszczędzać energię w domu. Zachęca, aby po miesiącu wrócić do niego i sprawdzić, czy już można zaznaczyć wszystkie pola na „Tak”.

Jak oszczędzać energię wykorzystując przyjazne środowisku źródła energii? Przykłady z województwa zachodniopomorskiego.

średniozaawansowany | polski | dla samorządowca, dla władz |
Autor: Marlena Sajnog i Wojciech Szymalski

Artykuł przedstawia problem ochrony klimatu, który jest silnie związany z kwestią ubóstwa energetycznego. Opisana została polityka klimatyczna UE, a także jak jest ona wprowadzana w Polsce. Autorzy wypisali ciekawe rekomendacje wdrażania tej polityki, co także będzie pomocne w zwalczaniu ubóstwa energetycznego.

EPOV Indicator Dashboard: Methodology Guidebook

zaawansowany | angielski | dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: Johannes Thema and Florin Vondund

Raport opisuje, wraz z przykładami z państw europejskich, jak można ukazać ubóstwo energetyczne poprzez różne wskaźniki. Dane zebrane w nim są na podstawie Europejskiego badania warunków życia ludności (EU-SILC) oraz Household Budget Surveys (HBS). Dane z obu źródeł zostały opisane: ich źródła oraz sposób ich przetwarzania.

Ubóstwo energetyczne, a efektywność energetyczna. Analiza problemu i rekomendacje

średniozaawansowany | polski | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: Aleksandra Stępniak i Agnieszka Tomaszewska

Artykuł w prosty sposób wyjaśnia problem ubóstwa energatycznego, zarówno w Polsce jak i w Europie, a także pokazuje jego zasięg w naszym kraju. Ponadto autorki przedstawiły jak ta kwestia wygląda od strony prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii (prekursora w badaniach nad ubóstwem energetycznym) oraz Polski. W tekście wymieniono również programy walki z ubóstwem energetycznym w wybranych państwach UE oraz pokazano jak to aktualnie wygląda w Polsce.

Skip to content