Analiza społecznego werdyktu panelu obywatelskiego

14 lutego 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

W trakcie pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego szukaliśmy odpowiedzi na pytanie „Jak przeciwdziałać problemowi ubóstwa energetycznego w Polsce?”. Efektem prac uczestników i uczestniczek jest raport zawierający rekomendacje, czyli werdykt panelistów i panelistek (zobacz raport).

Rozległy pakiet rozwiązań przeznaczony jest zarówno dla władz centralnych, jak również samorządowych oraz lokalnych środowisk. Skuteczne wdrożenie wybranych rekomendacji zależy od właściwie przedstawionej analizy przegłosowanych rozwiązań (w trakcie całego procesu powstało ponad sto rekomendacji) i dostosowanie jej do poszczególnych grup odbiorców. Dlatego obecnie, wspólnie z ekspertami i ekspertkami, koncentrujemy się na opracowaniu krótkich publikacji przedstawiających wnioski płynące ze społecznego werdyktu.

Każdy z nich będzie wskazywał wynikającą z werdyktu ścieżkę dojścia do rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego na danym poziomie, przez konkretnego odbiorcę rekomendacji (np. instytucje na poziomie administracji centralnej). Cieszy nas, że do grupy organizacji eksperckich, które wspierają merytorycznie nasze działania przy panelu i jego werdykcie, dołączył Instytut Reform. Na tym etapie pomoże nam przygotować odpowiednio przeanalizowane zestawienia i pakiety rekomendacji dla decydentów na szczeblu centralnym. Opracowane zostaną także wnioski dla samorządów i organizacji obywatelskich, czyli dla każdej grupy, której zaangażowanie jest niezbędne do osiągnięcia efektu zmniejszenia problemu ubóstwa energetycznego w Polsce. Wspólnie opracowane konkretne kierunki działań będą pokazywać drogę do osiągnięcia założonych w rekomendacjach celów.

Skip to content