Zakłócone rutyny. Raport z badań o życiu codziennym w kryzysie energetycznym

15 grudnia 2023 | Bez kategorii

Celem zrealizowanych badań empirycznych była odpowiedź na pytanie, jak społeczeństwo postrzega i doświadcza kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie i jej następstwami (wzrost cen energii, niepewność dostaw oraz polityki oszczędnościowe). Tytułowy kryzys był zatem główną osią rozważań, ale jako zjawisko społeczne silnie zakorzenione w codzienności, a więc związane z wysokimi cenami energii i ich konsekwencjami dla gospodarstw domowych. Współczesne zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się tradycyjnych źródeł paliw, zmieniającą się sytuację na globalnych rynkach wywołaną wojną w Ukrainie traktowaliśmy tylko jako szerszy kontekst badań zogniskowanych na społecznej zaradności wobec konsekwencji tych globalnych zmian.

To przedsięwzięcie badawcze Disrupted Routines realizowane było we współpracy z badaczkami i badaczami zrzeszonymi w sekcji Socjologii Konsumpcji Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego. Pracom nad wspólnym projektem przewodzi Melanie Jaeger-Erben z Branderburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus (Niemcy). Zespół badawczy z Polski tworzą pracowniczki i pracownicy Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Mariusz Baranowski, Rafał Drozdowski, Maciej Frąckowiak (inicjator i koordynator badań), Jan Jęcz, Małgorzata Kubacka, Ryszard Necel, Agnieszka Nymś-Górna i Przemysław Pluciński.

Zachęcamy do lektury raportu, w którym opisano zarówno najważniejsze wnioski z badań, jak również rozwinięto szczegółowe ustalenia badawcze. Podjęto m.in. tematykę tego kto doświadcza podwyżek cen energii i jak zareagowano na nie, inwestycji w infrastrukturę i sprzęt, sposobach oszczędzania czy społeczne wyobrażenie na temat przyszłości w kryzysie.

Pobierz raport lub wejdź na stronę.

Skip to content