Werdykt panelu obywatelskiego o kosztach energii – wnioski dla decydentów

19 kwietnia 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Przedstawiamy Państwu zebrane i opisane w jednym miejscu kluczowe wnioski, które płyną dla decydentów/ek z Ogólnopolskiego panelu obywatelskiego o kosztach energii, zorganizowanego jesienią 2022 r. Sformułowane wtedy przez panelistów i panelistki ponad 100 rekomendacji dotyczyło różnych wymiarów walki z kryzysem ubóstwa energetycznego. Objęły one zarówno rozwiązania przekrojowe, jak i konkretne działania dla osób najbardziej dotkniętych tym problemem:

  • systemowe wsparcia poprawy efektywności energetycznej budynków,
  • dostęp do przystępnej cenowo energii dzięki modernizacji sieci i postawieniu na OZE,
  • zapewnienie dostępnego mieszkalnictwa oraz precyzyjne adresowanie wsparcia dla osób o niskich dochodach.

Zachęcamy do poznania 5 kluczowych wniosków na stronie Werdykt panelu obywatelskiego o kosztach energii – wnioski dla decydentów.

Skip to content