Stanowisko Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu w sprawie obecnego kryzysu energetycznego

12 września 2022 | Bez kategorii

Rekomendacje Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu w sprawie koniecznych do podjęcia działań w celu złagodzenia wpływu obecnego kryzysu energetycznego na odbiorców energii i gospodarkę. 18 lipca odbyło się spotkanie Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu, w czasie którego omówiono szczegółowo sytuację związaną z dostępnością i poziomem cen paliw (węgla i gazu), energii elektrycznej i cieplnej oraz zasadami utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Poznaj całą treść stanowiska i rekomendacji Rady na stronie rada-energetyczna.pl

Podsumowując, w obecnej sytuacji priorytetem jest: rzetelna i transparentna informacja, skoordynowana i częściowo wymuszona regulacyjnie redukcja zapotrzebowania, ochrona odbiorców przed wzrostem cen, oraz systemowe działania, które przyniosą skutek w ciągu kilkunastu miesięcy do kilku lat. Jednocześnie trzeba dbać o rozwiązania długofalowe, dzięki którym będziemy bardziej odporni na potencjalne kryzysy w przyszłości. Tej sprawie Rada poświęci swoją uwagę w kolejnych dokumentach.

Inicjatorkami przedsięwzięcia są Monika Morawiecka z Regulatory Assistance Projekt i Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii. Zapraszamy po więcej informacji na stronie Rady.

Skip to content