Powstała Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu

1 lipca 2022 | Bez kategorii

Inicjatorem powstania rady jest Fundacja Forum Energii, jeden z partnerów i ekspertów naszego projektu. W skład rady wchodzą osoby z bogatym doświadczeniem w zakresie energetyki i gospodarki, przemysłu, spraw międzynarodowych – gotowe do dzielenia się wiedzą. Rada ma stały skład, ewentualne zmiany są ustalane w drodze konsensusu.

29 czerwca Rada opublikowała swoje stanowisko w sprawie założeń do PEP 2040.

W wyniku ataku Rosji na Ukrainę na naszych oczach w krótkim czasie dokonuje się duże przewartościowanie. Zmienia się nasze podejście do bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej, polityki energetycznej. To ważny moment w naszej historii. Chcemy dzielić się swoją wiedzą i wspierać podejmowanie mądrych decyzji w Polsce i w Unii Europejskiej – czytamy na stronie Rady.

 

Skip to content