Nasze doświadczenie

Zespół projektu tworzą osoby z bogatym doświadczeniem w organizowaniu procesów partycypacyjnych i deliberacyjnych oraz badacze i badaczki z Fundacji Stocznia.

Od 13 lat wspieramy rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce. Działamy zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Mamy bogate doświadczenie we wdrażaniu i promowaniu partycypacji obywatelskiej i innowacji społecznych w różnych obszarach społecznych i wśród różnych aktorów. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, aktywistami obywatelskimi i różnymi instytucjami publicznymi, pomagając im w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań partycypacyjnych. Gromadzimy i upowszechniamy wiedzę na temat partycypacji obywatelskiej poprzez m.in. www.partycypacjaobywatelska.pl czy projekt Przestrzeń Praktyków Partycypacji.

Na zlecenie polskiego rządu stworzyliśmy m.in. siedem zasad konsultacji społecznych, standardy budżetu partycypacyjnego, model szkolnego budżetu partycypacyjnego oraz liczne poradniki: o partycypacji osób starszych, partycypacyjnym planowaniu polityk i usług publicznych, zgromadzeniach obywatelskich i konsultacjach planowania przestrzennego. 

W ramach naszych działań prowadzimy projekty zarówno lokalne (na przykład panel obywatelski na temat zanieczyszczenia powietrza w Lublinie w 2018 roku czy o efektywności energetycznej i OZE w Warszawie w latach 2020-21), jak i ogólnopolskie Forum Praktyków Partycypacji mające na celu sieciowanie i wspieranie osób z samorządów i organizacji pozarządowych w rozwijaniu partycypacji obywatelskiej w Polsce.

Podejmujemy też działania w odpowiedzi na bieżące wydarzenia, organizując ogólnopolskie akcje narad obywatelskich nt. zmian w systemie edukacji. Wspólnie z naszymi partnerami uruchomiliśmy ogólnopolską akcję lokalnych rad obywatelskich, podczas których mieszkańcy mogli porozmawiać o przyczynach strajku i wspólnie zastanowić się, jakich zmian oczekują w polskim systemie edukacji. Od kwietnia do czerwca 2019 r. w całej Polsce odbyło się 150 oddolnych rad obywatelskich. Wzięło w nich udział ok. 4000 osób (nauczycieli, rodziców, uczniów).

Dążymy do włączania społeczeństwa w prace nad istotnymi dla kraju strategiami i dokumentami, jak np. konsultacje nad Umową Partnerstwa. Zainicjowaliśmy i zorganizowaliśmy największą w historii serię wysłuchań publicznych w tej sprawie. W sumie odbyło się 11 wysłuchań, w których wzięło udział ponad 460 prelegentów (przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, samorządów, związków zawodowych, firm itp.). Za zainicjowanie i zorganizowanie wysłuchań Europejskie Forum Obywatelskie przyznało nam nagrodę Civic Pride Award.

Skip to content