Narady o kosztach energii – obywatelskiego głosu nie można pominąć

4 maja 2022 | Narady lokalne

Fundacja Stocznia uruchomiła ogólnopolską naradę obywatelską. Chce zachęcić do rozmów we wsiach, miasteczkach i miastach na temat rosnących kosztów energii i związanego z tym pogłębiającego się ubóstwa energetycznego. Temat jest poważny – już co dziesiąte gospodarstwo domowe w Polsce nie jest w stanie opłacić rachunków za energię i dostarczyć ciepła do domu.”Bardziej niż głodu, boję się zimna” – mówią dotknięci ubóstwem energetycznym mieszkańcy i mieszkanki Polski. Wielu z nich podkreśla, że musi wybierać między kupnem niezbędnych leków czy jedzenia a opłaceniem rachunków za energię. Dodatkowo, pośrednie, klimatyczne konsekwencje problemu ubóstwa energetycznego (np. w postaci smogu) dotyczą wszystkich Polek i Polaków. “Ten problem trzeba rozwiązać w wyniku społecznego dialogu i zgody. Dlatego celem projektu Narada obywatelska o kosztach energii jest wypracowanie wspólnych i akceptowalnych społecznie rozwiązań problemu ubóstwa energetycznego. Naradźmy się wspólnie, aby jak najmniej osób musiało dokonywać wyboru ogrzewać czy jeść!” – przekonują organizatorzy. Do apelu dołączają też eksperci i znawcy tematu ubóstwa energetycznego. Ich głos wybrzmiał głośno podczas inauguracji projektu Narada obywatelska o kosztach energii. Powiedziano wtedy wprost: Dziewczynka z zapałkami żyje w Polsce, tu i teraz. Czas wziąć ten problem w swoje ręce!

 

Dołącz do narady – zorganizuj swoje spotkanie!
Rozmowa o problemach związanych z wysokimi kosztami energii odbędzie się w maju i na początku czerwca w całym kraju. Narady zorganizują takie miejscowości, jak Warszawa, Rybnik, Radom, Kłodzko czy Choczewo, a zrobiły ją już Olsztyn i Izabelin. Zapraszamy do dołączenia i organizacji swojej narady – niech rozmawia cała Polska! Proces jest tak skonstruowany, że mogą go zorganizować samorządy, mające doświadczenie w podobnych działaniach, korzystając z jednej z wersji scenariusza. Jest też druga wersja, nieco prostsza i zakładająca mniej skomplikowaną naradę w gronie, sąsiadów, we wspólnotach, bibliotekach, na uczelniach, małych i większych organizacjach. “Proponujemy formułę, w której to Państwo są gospodarzami tego spotkania, które może trwać mniej więcej od 3 do 8 godzin i prowadzą swoją naradę o kosztach energii, wykorzystując materiały opracowane przez Fundację Stocznia. Dzięki jedności formatu, narady pozwolą skutecznie wypracować wspólne wnioski w całym kraju”. Narzędzia, czyli scenariusze, filmy z rozwiązaniami i gotowe dokumenty do pracy podczas narady, a także gotowe projekty graficzne, dostępne są do pobrania na stronie projektu: https://naradaoenergii.pl/jak-zorganizowac-narade.

 

Kiedy i co będzie się działo?
Czas na organizację własnej narady lokalnej jest zaplanowany od kwietnia do początku czerwca. Jesienią natomiast odbędzie się pierwszy ogólnopolski panel obywatelski.
Wnioski z każdej z narad lokalnych:

 • zostaną zebrane w raporcie nt. rozwiązań problemu ubóstwa energetycznego,
 • będą punktem wyjścia do rozmowy uczestników i uczestniczek pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego,
 • stanowić będą ważny element pakietu końcowych rekomendacji, który zostanie przekazany osobom odpowiedzialnym za tworzenie i wpływanie na polityki społeczne w Polsce w zakresie wyzwań stojących za problemem ubóstwa energetycznego.

Wsparcie merytoryczne, finansowe i organizacyjne
Jeśli chcą Państwo zorganizować naradę, jednak na drodze jej realizacji stoi brak zasobów czy możliwości, mogą Państwo liczyć na wsparcie! Oferujemy dodatkową pomoc, w tym:

 • konsultacje dotyczące organizacji narady,
 • wsparcie eksperta przed lub podczas narady,
 • w razie potrzeby wsparcie finansowe na organizację narady,
 • pomoc w dopracowaniu scenariusza,
 • przygotowanie zespołu do przeprowadzenia spotkania,
 • wydruk materiałów do organizacji i promocji.
“Zapewniamy Was, że zadbamy o to, aby głos z narad był słyszalny i trudny do pominięcia!”
Fundacja Stocznia

***

Projekt Narada obywatelska o kosztach energii tworzą osoby z Fundacji Stocznia z bogatym doświadczeniem w organizowaniu procesów partycypacyjnych i w prowadzeniu badań. Od 13 lat wspierają rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce. Współpracują z organizacjami pozarządowymi, aktywistami społecznymi i różnymi instytucjami publicznymi, pomagając im w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań partycypacyjnych.
Doświadczenie całego zespołu pozwala tworzyć materiały i narzędzia wspierające w organizacji wspólnych rozmów na temat kosztów energii, w tym m.in.:

 • filmy edukacyjne i podręcznik, które pomogą lepiej zrozumieć temat ubóstwa energetycznego,
 • przewodnik jak przygotować dobrą naradę lokalną, który przeprowadzi krok po kroku przez cały proces organizacyjno-logistyczny,
 • scenariusze i materiały do wykorzystania podczas narady,
 • formularze do podsumowania wydarzenia.
Skip to content