Na co pójdą pieniądze ze sprzedaży praw do emisji CO2? Artykuł od wysokienapiecie.pl

2 lipca 2022 | Bez kategorii

Fundusz Transformacji Energetyki będzie dysponował niespotykanym jak dotąd na polskim rynku budżetem na inwestycje przedsiębiorców. Wszystko dlatego, że trafią tu pieniądze ze sprzedaży 40 proc. uprawnień z polskich aukcji praw do emisji CO2 i dochody ze sprzedaży 50 proc. uprawnień niewydanych przedsiębiorcom w poprzednim okresie rozliczeniowym europejskiego systemu handu prawami do emisji CO2 (ETS). W sumie będzie to ok. 275 mln uprawnień wartych, według obecnej wyceny 114 mld zł. Nic dziwnego, że o te pieniądze trwa teraz bój – kto i w jakim stopniu zdecyduje o ich wydawaniu.

Dlatego katalog wydatków finansowanych z FTE powinien zostać uzupełniony o działania osłonowe, skierowane do odbiorców indywidualnych o niskim i średnim poziomie zamożności, którzy są szczególnie narażeni na negatywne skutki wzrostu cen energii i jej nośników. Odbiorcy ci wymagać będą takich działań zwłaszcza w najbliższej przyszłości i w planach dotyczących rozdysponowania środków FTE należy te potrzeby uwzględnić – czytamy w uwagach.

Fragmenty tekstu pochodzą z artykułu, pełna treść na stronie wysokienapiecie.pl

Skip to content