Marcin Korolec: Jak wykorzystać “tsunami” pieniędzy na polską transformację?

20 lutego 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Podczas wystąpień na temat panelu obywatelskiego w Sejmie i Senacie (zobacz relację ze spotkania) głos zabierał m.in. Marcin Korolec, Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, były Minister Środowiska i Klimatu. Członek Rady ekspertów Narady obywatelskiej o kosztach energii zwrócił uwagę na ważne działania, które powinno podjąć państwo i rząd w kwestii zaplanowania wykorzystania ogromnych środków na politykę energetyczną kraju:

Nie było lepszego momentu na przeprowadzenie tego panelu obywatelskiego niż jesień ubiegłego roku. Stres i trauma, którą przeżywaliśmy myśląc o obecnej zimie, pobudziła do refleksji w wielu domach. Mamy dużo szczęścia, że tegoroczna aura nie jest trudna. Co nie oznacza, że kolejna będzie równie dobra dla nas. To jest powód i czas na to, żeby myśleć co dalej, co z przyszłym okresem zimowym, który wcale nie musi być tak łagodny, ceny mogą być bardzo wysokie, a dostęp do energii ograniczony.

Pierwszą zasadniczą kwestią wynikającą z panelu jest to, że Polacy mają dosyć XIX wiecznej energii i XX-wiecznej technologii. Wyniki są jednoznaczne – społeczeństwo chce nowoczesnego podejścia do świata na miarę XXI wieku. Świadczy o tym fakt, że w 2022 roku zamontowano w Polsce 220 tysięcy pomp ciepła (dla porównania w Niemczech było to 230 tys. przy dwukrotnie większej populacji). Te liczby wskazują, że wybór Polaków zmierza w jedną stronę.

Musimy przygotować się na następną zimę, ale także przygotować się do wydatkowania i wykorzystania “tsunami” pieniędzy na polską transformację, które zaraz do Polski przypłynie. KPO wymaga rewizji, bowiem było pisane przed wojną. Wydaje się, że nie jest racjonalne wydawanie pieniędzy na CPK czy fabrykę polskiego samochodu elektrycznego w sytuacji, gdy mamy tak wielkie wyzwania związane z transformacją energetyczną. Teraz jest okienko do kwietnia, kiedy można zmieniać KPO. Nie wiem, czy będziemy zmieniać teraz czy dopiero po wyborach, na pewno trzeba myśleć, w jaki sposób zagospodarować te miliardy, które tam są w lepszy sposób, dostosowany do warunków wojennych.

Musimy napisać Krajowy plan na rzecz energii i klimatu, poprawić dokument “Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” i stworzyć horyzont na 2050 rok. Za chwilę także będzie potrzeba podjęcia poważnej dyskusji na temat wydatkowania pieniędzy ze Społecznego Funduszu Klimatycznego (część pakietu „Fit for 55 in 2030” przyp.red.). A dla Polski z tego funduszu przyznane zostały 54 miliardy złotych na termomodernizację, wymianę źródeł ciepła, transport publiczny, infrastrukturę elektromobilności, budownictwo społeczne oraz programy dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Czyli dokładnie to, o czym rozmawiamy teraz, i o czym naradzali się paneliści i panelistki. Do 2025 roku musimy zdecydować w jaki sposób będziemy wykorzystywać te pieniądze. 

Mamy wielkie programy, które powinniśmy przedyskutować w konsultacji z partnerami społecznymi, administracją i parlamentem. I musimy zacząć pracować już teraz. Dialog, jaki zaproponowała Fundacja Stocznia, powinien być wmontowany w te dyskusje. Ta metoda poważnej konsultacji ma uzasadnienie i dobrze się sprawdziła. Instrument panelu powinien być replikowany przy innych procesach i decyzjach, które będziemy podejmować.”

Marcin Korolec – Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, prawnik i urzędnik państwowy. W latach 2005–2011 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki, w latach 2011-2013 Ministrem Środowiska i Klimatu, w latach 2013–2015 Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska i Klimatu oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

Skip to content