Konferencja Energia dla niezależności – 2050

24 maja 2022 | Bez kategorii

13 i 14 czerwca 2022 r. w Warszawie zorganizowana zostanie konferencja mająca na celu włączenie się w dyskusję nad założeniami do Polityki Energetycznej Państwa do roku 2050 oraz aktualizacją KPEiK w świetle zachodzących zmian w Polityce Klimatycznej UE.

Celem spotkania jest wypracowanie modelu przemian systemu energetyczno-klimatycznego Polski w obliczu wymagań polityki klimatycznej oraz nowych uwarunkowań geopolitycznych. Nie zabraknie także tematów związanych z przyszłą Polityką Energetyczną Państwa do roku 2050 i aktualizacją Krajowego Planu Energii i Klimatu do roku 2030, która planowana jest na rok 2023.

Organizatorzy zapowiadają, że chcą by podczas konferencji pojawiły się dobrze udokumentowane argumenty na rzecz aktywnej polityki klimatycznej w Polsce, zwłaszcza w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetyki, transportu czy rolnictwa jak i także w przemyśle i miastach. Ważnym będzie także przedstawianie korzyści bieżących, jak i długofalowych, ambitnej polityki klimatycznej, a także możliwych stymulatorów jej szybszego wdrażania jak i barier oraz trudności, które stoją obecnie i jakich można spodziewać się w przyszłości.

Punktem wyjścia do rozmowy mają być dotychczas stworzone:

  • Konsekwencje Porozumienia Paryskiego;
  • Zapisy Europejskiego Zielonego Ładu;
  • Dyskusje prowadzone nad wdrażaniem pakietu Fit for 55;
  • IPCC raport pt. “Summary for Policymakers of Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability”

Szczegóły na stronie wydarzenia.

Skip to content