Jest drogo, będzie drożej? Gospodarne państwo odpowiedzią na ubóstwo energetyczne

1 grudnia 2023 | Ogólnopolski panel obywatelski

Wzrastające koszty życia, w tym wydatki na energię, zaczęły przytłaczać wiele gospodarstw domowych w Polsce, w tym te, które już wcześniej miały z tym problem. Równolegle toczyła się dyskusja o zielonej transformacji i potrzebie modernizacji polskiej, wysoko emisyjnej energetyki. Wobec ogromnych wyzwań stojących przed Polską na odcinku klimatycznym i socjalnym Klub Jagielloński postanowił zająć się kluczowym tematem łączącym obie te dziedziny – tzw. ubóstwem energetycznym.

Zdaniem autorów i autorek opracowania, odpowiednie zaprojektowanie instrumentów w ramach zielonej transformacji może pomóc najuboższym w trwałym pokonaniu trudności z zapewnieniem własnych potrzeb energetycznych. Wnioski z przeprowadzonych badań zostały zebrane w raporcie. Prezentacja raportu odbyła się 21.11.2023 podczas konferencji, na której Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, we współpracy z licznym gronem ekspertów, opowiedziało o problemie i pracach nad raportem na temat ubóstwa energetycznego. W trakcie spotkania koordynatorka Narady obywatelskiej o kosztach energii Maria Belina Brzozowska została zaproszona jako panelistka rozmowy pt. Jak połączyć troskę o klimat, gospodarność i sprawiedliwość społeczną w walce z ubóstwem energetycznym w Polsce? i opowiadała o przebiegu procesu narad lokalnych, jak i Pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego.

 

Skip to content