Głosowanie nad pakietem rozwiązań

16 listopada 2022 | Ogólnopolski panel obywatelski

Już dziś, 16 listopada, wszyscy spotkamy się ponownie (choć tym razem już w formule online). Zwieńczeniem panelu obywatelskiego będzie “werdykt” wydany podczas głosowania wszystkich panelistów i panelistek nad wypracowaną wspólnie listą rekomendacji systemowych rozwiązań. Spośród wszystkich wybrane zostaną te, które zdaniem głosujących są najlepsze dla rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego w Polsce. Do głosowania wykorzystamy internetowy kwestionariusz, do którego link będzie przekazany indywidualnie.

Dzień 5: głosowanie

  • 16:00 – 16:30 Wprowadzenie
  • 16:30 – 18:00 Głosowanie
  • 18:00 – 18:30 Ewaluacja (ankieta)
  • 18:30 – 20:00 Przedstawienie wyników i podsumowanie

Skip to content